www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Proč digitální technologie?

Postupný vývoj telefonních sítí a zvyšování počtu telefonních stanic nutí konstruktéry ustředen k přenosu a spojování velkého počtu telefonních spojení v reálném čase. Nejstarší ústředny, ústředny elektromechanické, nejsou plně schopny zpracovávat dnešní nároky na rychlost, množství a kvalitu spojování linek. Protože jich v současné době ještě několik pracuje, vrátíme se k nim. V současnosti jsou v provozu ústředny elektronické. Jejich hlavní odlišností je odstranění krokových voličů. Důvod postupného opouštění od mechanických zařízení je prostý. Veškerá mechanická zařízení vykazují značnou poruchovost. Do kategorie elektonických ústředen patří i generace křížových spínačů. Přestože je křížový spínač mechanickou záležitostí, je většina podpůrných obvodů plně elektronická. Postupně vývoj směřoval k náhradám jazýčkových relé za polovodiče. Plně eletkronická ústředna má křížový spínač nahrazen analogovým spojovacím polem ASP. ASP je tvořen z tranzistorů. Značný problém je držení stabilních bodů tranzistorů. Tra Jak zajistit přenos nezkresleného signálu po vedení. Vedení k účastnické stanici je a bude měděným kabelem. Metalický kabel je přenosové médium, které je ovlivňováno RLCG parametry (G-svod). Je tedy dobré, aby vzdálenost účastníka a modulu A/D byla co nejkratší. Modul A/D převodníku a jeho podpůrné obvody jsou drahou záležitostí. Je proto třeba určit optimální řešení umístění bodu přelomu analog-digitál. Pro normálního účastníka není tento problém tak adekvátní, neboť hovorový signál v pásmu 0,3-3,4 kHz je ovlivněn při dobré kabeláži minimálně. Při přenosu dat je možné omezení v rychlosti pro vzdálené účastníky. Ovšem toto omezení je způsobeno pouze vzdáleností účastník-A/D modul. U starých přenosových systémů je kvalita spoje dána celkovým součtem šumů a vlivů po celou přenosovou cestu. Digitalizace hovoru spočívá v jeho převedení do číselného toku dat. Přenosový systém musí zajistit přesnost dat od volajícího účastníka k volanému. Přenos dat může být i přes půl zeměkoule. Číselná data představují časové se Přibližme si problematiku tvorby spoje a propojení účastniků. Ze starých synchroních ústředen víme, že spoj se budoval s vytáčením čísel. Jeho nevýhodou bylo blokování dostupnosti při dovolání se na obsazeného účastníka. U asinchronních ústředen se spoj budoval nezávisle na vytáčení a ve spolupráci analyzátoru. Již zde byla tendence obstarávat spojení po jiných vedeních. U digitálu se spoj rozkládá na dva hlavní procesy. První je určen pro tvorbu spoje a pro počítání. Nazýváme ho řídícím. Druhý je pouze pro přenos hovorových dat. Vzniká nám nový funkční systém, který se stará o správu linek, dostupnosti, priorit volání a počítání. Dělíme tyto procesy logicky, neboť fyzicky můžou používat stejného kabelu jako hovorová+řídící data. Systém řídících dat je plně řízen PC. Řídící systém musí zajistit cestu spoje pro hovorová data. Mezi jednotlivými spojovacími systémy existují komunikační kanály informující se o stavu volných linek, blokádě nebo eventuelní přesměrovatelnosti. Pro účastníka není podstatné přes kter Přibližme si strukturu a řízení spojovacího pole. Protože data procházejí i přes spojovací pole digitální, mluvíme o digitálním spojovacím poli DSP. DSP je řízeno řídící jednotkou ŘJ. Do řídící jednotky jdou data z řídícího systemu pro tvorbu spoje. ŘJ musí mít přehled o stavu sobě podléhajícímu poli. Taktéž musí sdělovat předcházejícímu stupni čísla volných vstupních linek. Podaří-li se předchozímu stupni zajistit si vstup do DSP, požádá ho ŘJ DSP o výstupní data, nebo-li číslo linky na který má hovorová data směrovat. Na základě vstupně výstupních dat si ŘJ v paměti registrovaných hovorů zjistí možnost propojení. Zjistí-li možnost tvorby spoje, informuje předchozí stupeň. Informuje-li předchozí spupeň o nemožnosti spoje, musí se obrátit na jiné možné DSP. Vše se děje po řídících sběrnicích. Je-li spoj možný, je registován v paměti ŘJ, ale je fyzicky propojen až na žádost propojení. Po celou dobu je v paměti ŘJ registrován. Je třeba zabránit konfliktům v DSP.

Vše je přirozeně mnohem složitější a komplikovanější. Veškerá práce konaná při tvorbě spoje je vyvážená vysokou rychlostí komunikací někdy velmi vzdálených jednotek. Celková architektura telekomunikační sítě je stavěná pro maximální využitelnost a automatické vyvažování zatížení přenosových médiích. To znamená: dochází-li v průběhu dne k přetěžování některého přímého směru, je dočasně vytvořen vedlejší kanál, který přes jiná přenosová media provádí rozšiřující prácí. Vše je přirozeně pro zabránění generování obsazovacího tónu účastníkovi z důvodu vnitřní blokády spojovacího či přenosového média.

Na závěr si shrneme výhody digitalizace, které nám účastníkům přinesou výhody. Při vyzvednutí telefonu uslyšíme čistý oznamovací tón. Několika násobně by měla klesnout procentuální porucha na cestě ústředna-účastník, neboť veškerá kabeláž musí být v zemi. Současná technologie kabelů zabraňuje průniku vlhka (i vody) v kabelu. Při vytočení správného čísla se bez dlouhých časových prodlev ozve volaný účastník. Hovor bude srozumitelný, bez přeslechů a úrovňově stabilnější, bez ohledu na vzdálenost volajících účastníků. Papír ve faxu se díky vyšším přenosovým rychlostem nebude zdržovat. Kratší čas spoje je přirozeně i levnější. Připojení na digitální ústřednu spolu nese spoustu dalších výhod ve formě ISDN (integr. síť digit. služeb). Konferenční hovory, zamezení vybraných čísel (0609) a podobně.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.