www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Registr frekvenční volby

(zastaralé řešení pomocí HW filtrů)

Po vyvěšení telefonu se účastník dostává přes kompresní pole na primární část spojovacího pole. Zde mu je přiřezen registr volby RGV. Dle analýzy účastníkových atributů mu je přiřazen patřičný typ registru volby. V našem případě účastník používá frekvenční číselnici. Jednotlivá čísla volby jsou reprezentovaná určitýmy frekvencemi. Pro každé číslo, resp. pro každou frekvenci je naladěn filtrační obvod. Filtrační obvody F"0" až F"9" jsou připojeny paralelně z modulu analogového zpracování signálu. Filtrační obvody musí být dobře naladěné a především jejich frekv. charakter. musí být ostré, aby nedocházelo k vyhodnocování nedefinovatelných stavů. Samozřejmě vyhodnocení frekvence je testováno obvodem, který má zabránit registraci tvz. zdvojené frekvence. Zdvojená frekvence může mýt třeba formu náhodné indukce nežádoucího signálu do vedení a podobně. Každý filtr reaguje pouze na jednu frekvenci (na jedno číslo). Filtr potlačí nevyhovující signály a propustí pouze kmitočet, který má představovat jedno vytočené čís PB netvoří jen obyčejnou paměť, ale je spojovacím členem do adresního pole nadřazeného procesoru. Jedná se o jednosměrnou I/O bránu řízenou dvěma hlavnímy bity. Prvním řídícím bitem je W (write) a to ze strany místní datové sběrnice ABCD. Pro PB je pokyn W=log1 pro zápis ABCD bitů do svých paměťových buněk. Po ztrátě loq1 na W bitu se PB uzavře, ale drží zapsaná data. Druhým řídícím bitem je R (read) a to ze strany procesoru. Ovšem fyzicky je bit R určen adresou vygenerovanou procesorem. Procesor obsluhuje svou vysokou rychlostí velké množstvý RGV. Takže jednotlivá PB v některém RGV je reprezentovaná určitou adresou. Potřebuje-li procesor vědět číslo vytočené účastníkem, musí generovat adresu, což logicky představuje R=log1, a načte obsah PB do svého registru. Procesor číslo dále zpracovává dle programu, nebo-li číslo analýzuje. Každý RGV má svojí část v adresovém prostoru procesoru a nazýváme jí blok RGV. Velikost tohoto bloku je dána jednak vlastními PB"1" až PB"32" a pomocnými bity jako je stav obsazení, Hlavním úkolem RGV je vytvořit rozhraní mezi fyzickému zachycení volby a její zápis do poměťového prostoru pro další zpracování. Procesor se obrací do této části paměti dle potřeby. Jedná se o plné využítí softwaru pro analýzu volaného čísla.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.