www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Jednobitové řízení zvukového výstupu

Obr.1: Jednoduchý obvod výstupního generátoru zvuku

Na obrázku 1 je znázorněn nejjednodušší výstup zvukového generátoru, který je řízen jedním bitem I/O brány. Princip tohoto generátoru je obdobou klasického bzučáku vytvořeného za pomocí AKO. Zdrojem nf signálu jsou obdélníkové pulsy, které jsou vytvářeny střídáním logických hodnot 0 a 1.

Střídání log1 a log0 je napěťové střídaní hodnot 0V a např. 5V. Tyto dynamické změny jsou přenášeny kapacitní vazbou na jednostupňový zesilovač. Ten pracuje jako impedanční převodník a jeho úkolem je obdélníkový průběh superponovat na stabilní napětí výstupu. Výstup lze připojit přímo na sluchátko nebo na výkonový zesilovač.

Frekvence střídání log0 a log1 ovlivňuje i výsledný reprodukovaný kmitočet. Obecně platí: čím kratší doby impulsní a meziimpulsní, tím je výsledná frekvence reprodukovaného signálu vyšší. V praktických aplikacích s jednoduchým zvukovým výstupem se frekvence výstupního signálu pohybuje od 220Hz do 7kHz. Tato forma generování zvukových signálů je velmi nestabilní. Generování různých hodnot frekvencí je vždy při jiném výstupním výkonu. V jednoduchých aplikacích se této metody používá pro svou externí obvodovou jednoduchost. Zvuky jsou generovány v pásmu 800Hz až 2kHz s vysokou pronikavostí i s minimálním výstupním výkonem. Tato vlastnost je charakteristická na průběh obdélníkového signálu.

Výstupní bit je řízen plně CPU, který dle nastavování bitu v I/O portu moduluje výstupní zvukový signál. Výstupní signál lze částečně modifikovat rozdílnou dobou meziimpulsní mezery. Programovým vybavením CPU lze vytvářet přerušované sekvence zvuku, které mohou sloužit jako doplňující prvek optických návěstí.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.