www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Hradla v zabezpečovací technice


Obr.16.7: Využití vícevstupového hradla OR v poplašném systému

Na obr.16.7 je principiální znázornění využití vícevstupového hradla OR. Hradlo je ve funkci poplašného zařízení, které testuje čidla a kontakty. Čidla a kontakty reagují na příslušné změny a informace vstupují ve formě log0/log1 do hradla OR. My víme, že hradlo OR aktivuje výstupní bit Y pro minimálně jednu vstupní log1. Což je základní úlohou poplašných a zabezpečovacích zařízení. Reagovat na jakoukoli možnost vstupu nežádoucích osob.
Mezi nejjednodušší zabezpečení patří kontakty na oknách, dveřích a podobně. Výhodnější je použití přepínacích kontaktů, jak je to na obrázku. Jsou-li dveře zavřené (OFF), je na vstup invertoru přivedena log1 (+Ucc). Log1 je invertorem negována na log0, která hradlu OR hlásí aktuální stav dveří (zavřené). Dojde-li k otevření dveří, kontakt se přepne do polohy (ON) a uzemní vstup invertoru. Pro invertor se zem jeví jako log0 a po negaci je výsledkem log1. Tato log1 vstupující do hradla OR způsobí aktivaci výstupního bitu Y, který bude po celou dobu otevřených dveří log1.
Na A vstup hradla OR je připojené optočidlo. Pod pojmem optočidlo si představujme zařízení, které zabezpečuje prostor nějakou z forem využití optiky. Může to být detekce přerušeného paprsku optočlenu přemostěného hlídaným prostorem. V současné době se používají metody zabezpečení objektů prostorové (větší obsah hlídané části). Pracuje to na principu digitálních kamer. Celkový hlídaný objekt je v klidu nahrán do paměti. Po aktivaci ho neustále cyklicky čidlo (kamera) nahrává do jiné části paměti. Tu potom porovnává s původní klidovou. Při určitém (nastavitelném) rozdílu obou pamětí aktivuje poplach. V našem případě by informaci pohybu v hlídané oblasti detekovala log1 na vstupním bitu A hradla OR.
Součástí zabezpečovacích zařízení bývají i protipožární ochrany. Ty reagují na plyny, teplotu, světlo a nebo příslušnou kombinací. Pro nás je ovšem důležité, aby v případě požáru čidlo reagovalo log1 na vstupním bitu D hradla OR.
Při kterémkoli aktivním (log1) vstupním bitu hradla OR je výsledkem logické operace OR log1 na výstupním bitu Y hradla OR. Aby nedocházelo k nežádoucím aktivacím poplachu (při vstupu povolaných osob), je celé bezpečnostní zařízení opatřeno možností blokování poplachu. V našem případě je využitý dekodér, který porovná vložený vstupní kód s předdefinovaným. Jen v případě jejich rovností je výsledek z dekodéru (I2=log1) poslán na zakázkové hradlo "?". Zakázkové hradlo má dva vstupy I1 a I2. I1 je přiveden z výstupu hradla OR (Y). I2 je výstup z dekodéru a rozhoduje o celkovém stavu bezpečnostního zařízení. Je-li I2=log0 je ve stavu hlídacím. Je-li I2=log1, byl vložen správný kód a poplach je zrušen. Protože hradlo s vstupy I1, I2 a s naší příslušnou výstupní kombinací I3 neexistuje, je třeba jej sestavit ze základních (AND, OR ...). Pro jednoduchost a přehlednost je nahrazeno zakázkovým hradlem "?", u které je třeba uvést pravdivostní tabulku. V našem případě je třeba reagovat na Y=log1, ale jen v případě stavu Kdyby jsme chtěli amatérsky deaktivovat celé zabezpečovací zařízení, stačí nám přivést na vodič I2 trvale log1(+Ucc) nebo trvale uzemnit vodič I3, což představuje log0.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.