www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Využití výkonových spínacích členů pro řízení motorku


Obr.16.8: Zapojení spínacích členů pro řízení motorku

Na obr.16.8 je zapojení 5 spínacích prvků, které řídí činnost motorku. Spínací členy jsou analogové a výkonové. Odebíraný proud motorkem prochází sériovou dvojicí spínacích členů. Proud nesmí ohrozit vnitřní funkci spínacích členů. Spínací členy BC, jak je patrné z schématické značky, pracují s negovaným vstupem řídícího bitu. Pro aktivaci spínacího členu je nutno log0 na povolovacím vstupu. Naopak, při log1 jsou spínací členy proudově neprůchozí. Všechny povolovací vstupy A,B,C,D spínacích členů jsou galvanicky spojené a představují P/L řídící vstup. Probereme-li si proudové okruhy, zjistíme dva možné směry proudu. Každý z těchto proudů polarizuje motorek jinak, a ten se dle polarity bude točit doprava nebo doleva. Směr točení motorku je řízen L/P vstupem, který svou logickou hodnotou jednu dvojici (např. A,D) blokuje a druhou (např. B,C) aktivuje. Podíváme-li se na uzavření jednotlivých okruhů, je vždy dvojicí spínacích členů spojeno +Ucc přes motorek na 0V. Rozdíl je pouze ve směru proudu motorkem. Je-li j

ST P/L ; událost
--------------------------------
0 0 ; motorek stojí
0 1 ; motorek stojí
1 0 ; motorek se točí doleva
1 1 ; motorek se točí doprava
Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.