www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Lokální přenosový systém

Přenos dat od přelomového bodu k účastnické přípojce nazýváme lokálním systémem. Ten může být různý a to díky fyzické možnosti přenosového média. U připojení vzduchem se používá rádiového šíření vln. Čím vyšší jsou frekvence nosných kmitočtů, tím více lze vsouvat do jednoho sériového kanálu počet dalších hovorů. Z radiotelekomunikační techniky víme, čím vyšší je vyzařovaná frekvence, tím více je nutná přímá viditelnost vysílače a přijímače. Této skutečnosti se s výhodou užívá při transportním přenosu dat mezi vysílači. U lokálního přenosu, nebo-li k přenosu k mobilnímu přijímači, je nutno jiných vlastnosti vyzařované energie. Mobilní přijímač musí být dostupný i v zastavěných plochách. Dříve se používalo pásmo kolem 100Mhz, kde pracovaly tzv. analogové mobily. Dnes se toto pásmo používá pro regionální vysílače. Lokální přenosový systém pro přenos hovorů a především dat musel jít s aktivní frekvenční oblastí nahoru. Důsledkem je větší počet lokálních vysílačů, neboť pokrývají menší geologickou oblast. Předevší
SPT Telecom používá nejjednodušší a nejstarší způsob lokálního přenosového systému. Připojí každého účastníka dvěma dráty, nebo-li jednou obvodovou smyčkou. Systémy položených kabelů a bytových rozvodů nazýváme obecně přístupové sítě. Díky klasickému elektrickému obvodu, který se uzavírá přes účastnické zařízení (telefon, modem) má uživatel ty nejlepší podmínky pro provozování širokopásmových služeb, jaký mu může telekomunikační trh nabídnout. Opomeneme-li vliv RLCG (G-svod), můžeme považovat lokální přenosový systém s pevným připojení za nejdokonalejší.
Nový provozovatele telekomunikačních služeb se budou snažit o pevné připojení pomocí stávajících bytových rozvodů televize nebo rozvodné sítě elektrické energie. Takové pevné připojení je z technického hlediska velmi problematické. Například v rozvodech kabelové televize se používá speciálních filtrů, které před zásuvkou na zdi určují (filtrují) předplacený počet televizních kanálů. Nastává-li útlum TV signálu na kabelu, je zesilován. Použije li se kabel pro lokální přenosový systém, musí se vyměnit zesilovače. Zesilovač musí podporovat i zpětný směr toku dat. Obdobné problémy nastávají i u rozvodů elektrické energie. Signálové přemostění jističů, vliv změn jalových složek v rozvodné síti, zpětné vyzařování neodrušených zařízení apod. Výhodně lze tímto způsobem napájet jakékoliv pomocné zařízení pomáhající v lokálním přenosu dat.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.