www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Transportní přenosový systém

Tvoří-li lokální přenosové systémy uzavřené přenosy dat pro určité geologické oblasti, bude nutné, aby mohlo docházet i k výměně dat mezi jednotlivými lokálními přenosovými systémy. Přirovnáme-li problematiku přenosu transportních dat ke zmiňovanému SPT Telecomu, je to propojení digitálních ústředen pomocí optického kabelu. Protože je zpravidla jedná o velmi datově vytížené přenosy, definují se tyto vlastnosti výkonu transportního přenosového systému. Jedná se o pracovní přenosovou rychlost, která se udává v Mb/s. Mluvíme o pracovní, protože v přenosovém systému se může objevit komponent, který nemusí pracovat stabilně s tak krátkými impulsy (např. vzdálenost opakovačů). Transportní přenosový systém se skládá z přenosů hovorových paklů a několika služebních paklů. Na rozdíl od lokálního přenosového systému je počet hovorových paklů výrazně větší. Služební pakly dat se starají o přenos interních, stabilizačních, synchronizačních dat pro podporu přenosového systému.
Nejvýkonnější transportní přenosový systém je v současné době považováno spojení optickým kabelem. Fyzikální charakter světelného záření není ovlivňován RLCG parametry, což u metalického vedení byly největší příčiny snížení přenosové rychlosti.
SPT Telecom pracuje na principu pevných připojení digitálních ústředen a to pomocí stávajících dálkových kabelů z dob analogových a pokládá mezi ústřednami optické kabely. Dálkové metalické kabely byly zesilovány vf zesilovači, které musely podporovat celé frekvenční pásmo použitého FDM systému. Pro datové přenosy (systémy PCM) se musely zesilovače nahradit opakovači. Po určité vzdálenosti obdélníkový průběh napětí začíná lichoběžníkovat a je snižuje se kvalita náběžných a sestupných hran. V tomto místě se vsune opakovač, který vyhodnotí logickou úroveň a generuje ji s novými ostrými hranami. Telecom používá tzv. dvojí připojení digitálních ústředen. Z jednoho HOST (řídící digitální ústředna) putuje optický kabel terénem a sériově propojuje všechny RSU (vzdálené ústředny). Optický kabel se vrací opět do HOST a uzavírá tak kruhový obvod. Dojde-li k přerušení optického kabelu, jsou všechna RSÚ připojena alespoň jedním koncem ke svému HOST.
K alternativním možnostem provozování transportních přenosových systému se nabízí vysokonapěťové stožáry energetiky. Na zemnící lano se namotává optický kabel, který se může svým přenosovým výkonem rovnat možnostem Telecomu. Možností využití aktivních lan (pod napětím) se nabízí více. Lze na laně pod stejnosměrným vysokým napětí provozovat vf přenos. Problematika je díky vysokým hodnotám napětí a bezpečnosti velmi složitá. Přenos modulovaného digitálního signálu musí být více diferenčně napěťově modulován, má tedy vysoký zisk a může pracovat jako zdroj vyzařování elektromagnetické energie (anténa). Kovové lano se může stát pomocným nositelem mikrovlného záření (skinekekt), což je možná hudba budoucnosti.
Nelze-li použít výkonnějších pevných transportních systémů, nabízí se možnosti radiokomunikačních systémů. Základem radiokomunikačních systémů je síť převáděcích vysílačů, která pracuje za podpory řídícího systému. Pro přenos dat nebo hovorů je velmi důležitá vnitřní komunikace, která musí být pružná. U mobilní komunikace se procesy spojování telefonních hovorů částečně decentralizují (v oblasti přenosu vlastních hovorových dat). Aby nemusely hovorové pakly dat cestovat k centrálním výkonovým spojovacím systémům, jsou spojovací systémy decentralizovaně rozloženy u vlastních převáděcích vysílačů. Potom hovor z oblasti převáděcího vysílače do té samé oblasti je uskutečněn spojovacím systémem přímo v převáděcím vysílači. V jiném případě by musely hovorová data cestovat transportními přenosovými pakly k výkonnému spojovacímu systému a opětovně se vracet transportními pakly dat k převáděcímu vysílači. Vše by způsobilo zatížení transportního přenosového systému a snížení dostupnosti, nebo-li vnitřní blokádu. Je-li
Do skupiny transportních přenosových systémů s připojením vzduchem patří i satelitní přenos. Ten se aplikuje na datové přenosy přes oceán a podobně. Satelitní přenos dat se dělí na jednosměrný a obousměrný. Jednosměrný transport dat chápejme jako přenos společných dat k mobilním přijímačům (satelitní TV). Obousměrný transportní přenos dat je technicky náročnější a drahý. Používá se v mezikontinentální telefonii, přenosům přímých televizních přenosů apod.
Definujícím parametrem transportního přenosu dat je přenosová rychlost. Ať je transportní přenosový systém provozován pomocí kteréhokoliv způsobu, je jeho výkon definován průchodnosti bitového toku za časovou jednotku. V současné době se přenosová rychlost udává v xMb/s. Mluvíme o megabitovém toku. Dalšími méně uváděnými parametry jsou: V telefonii se jedná o zpoždění vůči reálnému času. V datovém přenosu jsou to: způsoby zabezpečení dat, stabilita přenosu, chybovost, možnosti dynamického přidělování datových paklů v závislosti na zatížení apod.


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.