www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Příklad a popis validátoru

Obr.1: Ukázkové schéma validátoru

Na obr. 1 je znázorněný validátor pro tři druhy mince. 20,10 a 5 Kč. U vstupu šachty pro mince je první čidlo, které svou log1 informuje o vložení 10 Kč mince do selekčních šachet. Průchod mince přeruší světelný paprsek v optobráně a ta generuje logický impuls, která je přiveden na první bit IN1do REG_VALID. Dále mince propadá selektivními šachtami. Dle velikosti 10Kč mince je ignorována ve vstupním hrdle pro 20 Kč. Rozměrově prochází naše mince do šachty pro testy na 10 Kč. Dá se tedy předpokládat, že se jedná o pravou minci o hodnotě 10 Kč. Validátor provede první test (např. hmotnostní) a opět čidlo generuje výsledek. Logická hodnota je přivedena na VA3 bit do REG_VALID. Následně je proveden další test čidlem, který generuje VA4. Ačkoliv již mince může propadnout do kasičky, záleží na programovém vybavení, zda minci uzná za pravou. Zpravidla je platnost mince uznána jen pří pozitivních výsledcích všech testů. Starší validátory obsahovali součtové hradlo AND. Dnes se vše provádí softwarově. Pokud mince nebyla prověřená mechanickými prvky, propadává ven. Při průchodu mince z validátoru prochází přes čidlo, které testuje, zda není dráha šachet validátoru ucpaná. Tento výsledek je přiveden do REG_VALID jako bit ON1 a opět dle programového vybavení je ošetřen stav mincovní dráhy šachet. Například, je-li čidlem IN1 přijato větší množství impulsů (mincí) a nedošlo k generování hodnot a počet impulsů na ON1 je nulový, dá se předpokládat, že mince zůstaly někde v mincovní dráze. CPU dle programového vybavení přepne celkový stav do poruchy mincovní dráhy.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.