www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Obvody validátoru

Mechanika validátoru

Validátor je mechanické zařízení, které má za úkol přijímat a rozdělovat mince dle tytu. Validátor je identické mechanické zařízení s elektronickými prvky. Vlastní konstrukce validátoru je odvozená od vlastností mincí, resp. měny. I validátor prošel určitým vývojem. Základním detekčním prvkem byla magnetická brána, která nedala propadnout kovovým předmětům. Nástup novější měny, která je magnetická, bylo nutné tento starý a účinný test odstranit. Mince prochází mechanickou validizací, která je provedena na hmotnostní a rozměrové parametry vstupujícího předmětu (mince). Úkolem validátoru není jen rozpoznat pravost mince, ale také definovat kreditní hodnotu vhozené mince.

Snímací elektronika validátoru

Při detekci hodnoty a pravosti mince jsou použity elektronické snímací prvky (nejčastěji optobrány), které jsou připojeny na mechanické tetovací prvky. Na základě vyhodnocení mechanického testovacího prvku je podmíněn elektronický snímací prvek generovat log1 nebo log0. Každá mince projde několika kontrolními prvky a všechny musí vyhodnotit výsledek svého testu. Všechny elektronické snímací prvky jsou propojeny na hradlo AND nebo přímo do vstupního registru validátoru. Snímací elektronické prvky dle svého specifického funkčního testu generují impuls nebo trvalou hodnotu logické úrovně. Aktivní logická úroveň je generovaná až do opuštění mince mechanického čidla.

Registr validátoru

Registr validátoru je vstupní jednosměrné I/O brána. Z jedné strany jsou připojeny vodiče od jednotlivých čidel. Druhá strana je připojena na sběrnicový systém CPU. Registr validátoru si označíme REG_VALID a dle adresace CPU bude mít i svoji logickou adresu. Při požadavku CPU lze číst jakýkoliv bit v registru a zjistit tak stav výsledku jednotlivých testů mince. Dle programového vybavení je mince nepřijatá nebo je uznána za platnou a je definovaná její hodnota. Ta bude připočítána do proměnné kreditu.

Příklad a popis validátoru

Obr.1: Ukázkové schéma validátoru

Na obr. 1 je znázorněný validátor pro tři druhy mince. 20,10 a 5 Kč. U vstupu šachty pro mince je první čidlo, které svou log1 informuje o vložení 10 Kč mince do selekčních šachet. Průchod mince přeruší světelný paprsek v optobráně a ta generuje logický impuls, která je přiveden na první bit IN1do REG_VALID. Dále mince propadá selektivními šachtami. Dle velikosti 10Kč mince je ignorována ve vstupním hrdle pro 20 Kč. Rozměrově prochází naše mince do šachty pro testy na 10 Kč. Dá se tedy předpokládat, že se jedná o pravou minci o hodnotě 10 Kč. Validátor provede první test (např. hmotnostní) a opět čidlo generuje výsledek. Logická hodnota je přivedena na VA3 bit do REG_VALID. Následně je proveden další test čidlem, který generuje VA4. Ačkoliv již mince může propadnout do kasičky, záleží na programovém vybavení, zda minci uzná za pravou. Zpravidla je platnost mince uznána jen pří pozitivních výsledcích všech testů. Starší validátory obsahovali součtové hradlo AND. Dnes se vše provádí softwarově. Pokud mince nebyla prověřená mechanickými prvky, propadává ven. Při průchodu mince z validátoru prochází přes čidlo, které testuje, zda není dráha šachet validátoru ucpaná. Tento výsledek je přiveden do REG_VALID jako bit ON1 a opět dle programového vybavení je ošetřen stav mincovní dráhy šachet. Například, je-li čidlem IN1 přijato větší množství impulsů (mincí) a nedošlo k generování hodnot a počet impulsů na ON1 je nulový, dá se předpokládat, že mince zůstaly někde v mincovní dráze. CPU dle programového vybavení přepne celkový stav do poruchy mincovní dráhy.

Registrování hodnoty mincí

Anim.1: Ukázka průchodu mince 10 Kč a stavy bitů v REG_VALID

Na této animaci jsou vidět výsledky testů jednotlivých čidel, které jsou přeneseny do REG_VALID. Dle typu mince dojde k aktivaci příslušných čidel. CPU potom otestuje hodnoty bitů VA1 až VA6. Pokud bude:

IF VA1=log1 AND VA2=log1 THEN credit=20
IF VA3=log1 AND VA4=log1 THEN credit=10
IF VA5=log1 AND VA6=log1 THEN credit=5

Jinak ponechá kredit nezměněný.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.