Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Aktivní součástky

Dioda

Je elektronická polovodičová součástka využívající polovodičový efekt v dotovaných materiálech. Dle základního materiálu dělíme diody na křemíkové a germaniové. Dle materiálu jsou určeny i definující parametry diod. Základní parametr je prahové napětí. To je určeno z použitého materiálu. Křemík 0,65V a germanium 0,45V. Objemové množství materiálu určuje výkon diody. Obecně platí: čím je dioda (přechod) mohutnější, tím je schopna pracovat s větším proudem. Pozor na barevné značení u stejně velkých (plastových) diod. Plastové diody jsou značeny barevným proužkem, určující i polaritu diody. U kovových diod je typové označení zpravidla natištěno a polaritu určuje tvar. U výkonových diod je určující parametr i doteková chladící plocha a její polarita. Stičná plocha přechodů obou materiálů určuje kapacitu diody a maximální závěrné napětí. Vf diody jsou konstruovány s minimální stičnou plochou, např. hrotové diody.


Zenerova dioda

Je polovodičová součástka využívající obnovitelného závěrného průrazu PN přechodu. Konstrukčně se jedná o speciálně upravenou diodu, která využívá pracovního režimu v závěrném směru. Speciální technologií se dosáhne toho, že se dioda v závěrném směru prorazí a drží průrazné napětí. Jedná se ovšem o opakovatelný průraz, takže zenerova dioda se nezničí. Průrazné nebo-li zenerovo napětí je dáno technologií výroby. Zenerova dioda se v propustném směru chová jako klasická dioda. Její označení je zpravidla dáno typem a zenerovým napětím. Definující parametr je i výkon diody, který určuje i maximální pracovní proud. Vlastní zenerova dioda je označena barevným kódem, ve kterém je také skryta informace o zenerovém napětí. Zenerové diody se používá u stabilizátorů napětí pro vytvoření referenčního napětí.


Tranzistor

Je polovodičová součástka pracující s dvojicí PN přechodu. Základní dělení tranzistoru určuje pořadí PN přechodů. Častěji používané NPN tranzistory a analogicky druhou skupinu tvoří PNP. Tranzistor pracuje jako elektronicky řízená dioda. Přechody jsou řízeny napětím, jejichž důsledkem je reakce jednotlivých proudů. Tranzistor lze zapojit více způsoby, každé je individuální. Tranzistory se dělí na bipolární a unipolární. Dělení je určeno ze způsobu ovládání přechodu. Přechody a jejich reakce jsou na průchozí proud nebo na vzniklé elektrické pole. Bipolární tranzistory se převážně používají ve výkonových obvodech. Unipolární pro svou menší spotřebu v logických obvodech a všude tam, kde není vyžadováno přílišného zatížení. Tranzistor je součástka se třemi (i čtyřmy) vývody v kovovém nebo plastovém pouzdře. Označení může být problematické, neboť některé tranzistory disponují právě opačným zapojením než jiné. Je nuto se informovat v katalogu. U výkonových tranzistorů je nutno brát nazřetel polaritu chladící plochy.


Tyristor

Je polovodičová součástka jako tranzistor, ale s přidaným jedním přechodem. Pracuje jako tranzistor s tím rozdílem, že po dosažení řídícího(spínacího) naptětí se jeden PN přechod prorazí (opakovatelný průraz) a zůstává v tomto stavu po dobu, něž dojde k jeho přepolarizování. Důsledek lze zjednodušeně nastínit asi takto: tyristor je tranzistor, který byl otevřen bázovým proudem, po přerušení bázového proudu se tranzistor zavře, ale tyristor je stále otevřený. Konstrukčně tyristor vypadá jako tranzistor. Odlišuje je pouze typové označení. Tyristor klasifikují podobné parametry jako tranzistor. Tyristoru se používá v obvodech řízení proudově silnějších zátěží. U střídavých napětí se výhodně využívá průchod sinusovky nulou (0V), které řídí cyklicky obvod tyristoru.


LED dioda

LED dioda je aktivní polovodičová součástka pracující s efektem vlnového vyzařování PN přechodu. Každá dioda má tendenci vyzařovat určitou vlnovou délku při polarizovaném PN přechodu. LED dioda je technologicky upravená dioda, tak aby její vyzařování bylo v oblasti viditelného světla. LED dioda má obdobné vlastnosti jako normální dioda, ale v elektrickém obvodě na ní spadávají asi 2V. LED diody jsou konstruovány na optické signální návěstí a plně dnes nahradily žárovky. Nejsou určeny pro velká osvětlení, tudíž jejich výkon je malý. V obvodě je nutno LED diodu proudově omezit, jinak se dioda prorazí (spálí). LED dioda potřebuje ke svému svitu jen několik desítek mA. Diody se dělají nejčastěji červené, žluté a zelené. V poslední době se můžeme setkat i s kombinovanými barvami. LED dioda má potom 3 vývody.


Fotoodpor

Je elektronická součástka využívající materiály, které mění svůj reálný odpor při různých osvětleních. Definujícím parametrem je citlivost, nebo-li ohmická změna při určité změně osvětlení. Nejčastěji se fotoodpory používají na reakci viditelného světla. Lze však technologicky zajistit i selektivnější oblast vlnové délky. Fotoodporu se používá v čidlech pro spínání pouličního osvětlení a při podobných aplikacích. Konstrukčně fotoodpor může vypadat různě, specifikuje ho otvor pro průchod světla. Fotoodpor není konstruován na větší výkon. Jeho parametry udává typové označení a zpravidla nás informují o závislosti světla a odprou pouze grafy. Fotoodpor dnes nahrazují fotodiody.


Fotodioda

Je aktivní polovodičová součástka reagující na světelné záření. Její hlavní specifikou je to, že její reakce na světlo je vznikem rozdílností potenciálů na PN přechodě. Při dosažení určité hranice osvětlení je přechod příliš dotovaný částicemi a je schopný dodávat elektrickou energii jako baterie. Definujícímy parametry jsou: vziklé napětí, vnitřní odpor (resp. proud). Fotodioda se konstrukčně řeší jako článek nebo do tvaru LED. Článkové řěšení umožňuje skládat individuální zdroje elektr. energie. Obecně platí, že článek fotodiody dodává velmi málo elektrické energie. I velké plochy solárních článků nedosahují velkých výkonů. Solárních článků se využívá u nízkovýkonových spotřebičů jako jsou kalkulačky a pod. S výhodou se používají v kosmonautice, kde se ve vesmíru rozbalý velké plochy solárních článků.


Fototranzistor

Je aktivní polovodičová součástka pracující s řízenými dvojicemi přechodů. Jedná se o obdobu klasického tranzistoru s tím rozdílem, že přechod je ovládán světelným zářením. Dle osvětlení (dotování) se mění napěťové a proudové parametry přechodů. Dle použitého zapojení se dá využít jednotlivých efektů. Ačkoliv je báze nahrazena otvorem pro světlo, může fototranzistor místo 2 nožiček mít i vyvedenou bázi, která může řídit citlivost fototranzistoru. Fototranzistoru se používá i v optočlenech. U fototranzistoru se nepředpokládá přílišného zatížení. Definující parametry jsou obdobné jako u tranzistoru. Zvláštností je charakteristika ukazující závislost ostatních veličin při různých osvětleních. Grafy jsou hlavním zdrojem informací při návrhu obvodů s fototranzistorem.


Optočlen

Je aktivní složená elektronická součástka obsahující fotodiodu a fototranzistor. Oba tyto elementy jsou naladěny na jednu vlnovou délku. Její velikost není podstatná. Obecně platí čím je vyšší frekvence záření, tím kratší obdélníkové průběhy může optočlen přenášet. Optočlen není považován za součástku pro výkonové použití, jeho hlavním úkolem je přenášet informace a fyzicky oddělit dva elektrické obvody. Konstrukční řešení fotooptočlenu je do formy IO s 4 nebo 6 nožičky. Občas je vyvedena i báze fototranzistoru, kterou můžeme snížit (i zvýšit) citlivost fototranzistoru. Optočlen se může dle svých vnitřních parametrů chovat digitálně nebo analogově. Digitální optočlen má vlastnosti spínavější (jako by nízké h21e) a analogový optočlen se snaží lineárně reagovat na průchod proudu fotodiodou (jako by vyšší h21e).

Předchozí článek Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích Následující článek
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.