www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Článek amplitudové demodulace

Obr.1: Funkční blokové schéma článku amplitudové demodulace

Na obr.1 je blokové schéma funkčního bloku, který má za úkol převést efektivní hodnotu sinus signálu na stejnosměrnou složku. Vstupní sinus signál o určité amplitudové úrovni a frekvenci se jeví v každé časti polarity jako zdroj stejnosměrných impulsů. Pomocí diody lze půlvlny jedné polarity ořezat, a dostat tak pulsní napětí stejného průběhu jako jednocestný usměrňovač. Pomocí filtračního kondenzátoru se vzniklé pulsní napětí vyfiltruje. Takto upravený signál je již jedné polarity a jeho hodnota je dána velikostí efektivní hodnoty amplitudy jedné polarity vstupního střídavého signálu. Na obr. 2 je schéma nejjednoduššího článku amplitudové demodulace.

Obr.2: Jednoduchý obvod amplitudové demodulace

Dle obvodového zapojení diody dochází k propouštění pouze kladných půlvln sinus signálu. Abychom se vyhnuli tvarovému zkreslení způsobené PN přechodem (dioda se otevírá až nad 0,5V), superponujeme vstupní signál na nové superponační napětí. Superponační napětí nesmí být příliš velké, aby okamžité hodnoty záporné půlvlny byly pro diodu pod hranicí prahového napětí. Filtrační Cf kondenzátor vykazuje integrační efekt a vyrovnává půlsní napětí k méně dynamickému pilovitému průběhu.

Obr.3: Vstupně výstupní grafy článku amplitudové demodulace

Budeme-li aplikovat vstupně výstupní parametry funkčních bloků na náš článek amplitudové demodulace, přiblíží nám grafy na obr.3 jejich průběhy. Uvedli jsme, že článek zpracovává pouze jednu polaritu půlvln, opačná polarita při jednocestném usměrnění není podstatná. Výstupní tvar signálu je sice stejnosměrný, ale je modulován pilovitým průběhem. Pila bude tím důraznější, čím více bude zatížený výstup článku. V určitých případech není diference pily podstatná, neboť pro další obvody bude aktuální efektivní hodnota. V případě přenášení zvukového signálu se pila může projevit modulačním zkreslením. V definování vstupně výstupních parametrů nás bude zajímat hodnota výstupního stejnosměrného napětí, kterou způsobí vstupující sinus signál. Předpokladem je, že když bude mít vstupní sinus signál nulovou amplitudovou hodnotu (0dB), bude výstupní signál 0V (není-li obvodově vytvořeno jinak). Potom při zvýšení zisku sinus signálu (+1dB) vzroste stejnosměrné napětí na +U1. Uvažujme lineární charakteristiku změn, ale v některých případech se používají i exponenciálních funkcí pro změnu hodnoty výstupní hodnoty ku vstupní.

Obr.4: Lineární změna výstupního signálu ku vstupnímu zvyšujícímu se sinus signálu

Na obr.4 je pozorovatelná změna výstupního signálu, kterou způsobuje zvětšující se změna amplitudy vstupního sinus signálu. Amplitudová modulace má v elektronice své důležité místo. Pomocí amplitudové modulace lze přenášet informace, které se po demodulaci dají použít v mnoha případech. Na obr.2, kde je znázorněn nejjednodušší demodulační článek, je v podstatě ukryta i část nejjednoduššího přijímače rozhlasového vysílání (AM). Vstup by se doplnil o paralelní rezonanční obvod a místo Rz by se připojilo sluchátko. Rezonanční obvod by byl naladěný tak, aby na inkriminované vysílací frekvenci vykazoval vysokou impedanci. Následně by indukovaný sinus signál procházel přes diodu, která by uzavírala obvod jedné půlvlny přes odpor Ri. Vznikající úbytek napětí na odporu by byl demodulovaný nf .

Praktické využití článku amplitudové demodulace je velmi široký. Používal se kdysi v telekomunikační technice, kdy demoduloval hovorové kanály v FDM systémech. Z určitých provozních příčin byl dnes vytlačen frekvenční modulací. Mezi hlavní příčiny jeho utlumení patří především nežádoucí změna amplitudy během přenosu či elektromagnetickému vysílání. Obvody si vyžadovaly tzv. AVC, které se stará o stabilitu signálu před jeho zpracováním. • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Hledání schémat
  Vyhledání elektronického schématu
  fb_csm/vyhledavac_schemat.php
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Výkonové tranzistory
  Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
  knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
  Mezní hodnoty součástek
  Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
  mezni_hodnoty/obsah.php
  Digitální konstrukce
  Velké množství schémat s integrovanými obvody
  ar/konstrukce_ar_2/
  Operační zesilovače
  Základní pojmy pro operační zesilovače
  knihy/operacni_zesilovace
  Elektronika v domácnosti
  Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
  elektronika/elektro_doma
  Hledání součástky
  Vyhledání součástky dle katalogového označení
  vyhledavac_soucastek.php
  Polovodičová technika
  Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
  elektronika/polovodicova_technika
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.