www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Modul DIF

Úkolem modulu DIF je rozdělit příchozí a odchozí hovor. Důvodem je zabránění vzniku zpětné vazby, která by nastala při průchodu příchozího signálu z EXP pole do CP pole. V takovém případě by účastník slyšel svůj vlastní hovor. Na účastnickém vedení je ale nutno přenášet jak odchozí, tak i příchozí hovor. Na obr. je obvodové zapojení s OZ, který tvoří diferenční bvod pro analogový signál.

Obr.1: Obvodové zapojení modulu DIF

Telefon je připojen do měkkého obvodu s napájecím napětí +48V. Po vyvěšení telefonního sluchátka se uzavírá obvod přes rezistor Rs a vnitří odpor telefonu. Tento obvod je občas nazýván jako živící, neboť vzniklý průtok proudu je zdrojem elektrické energie pro vnitřní obvody telefonu. Protože je telefon zapojen v měkkém obvodu, klesá na a,b drátech napětí. Úbytek napětí je ovlivněn typem koncového přístroje a odporem vedení. V tomto obvodě je zapojen i impedanční převodník, který rozpozná uzavření obvodu a nastaví v bitové mapě účastníka log1, která je informací o vyzvednutém telefonu a je to počáteční bod v přípravě primárních procesů, jako je např. generování oznamovacího tónu.

Z rezistoru Rs je přes vazební kondenzátor připojeno účastnické vedení na impedanční převodník tvořený tranzistorem zapojeným jako emitorový sledovač. Báze tranzistoru je bod, kde se míchá signál přichozí a odchozí. Buhužel příchozí signál se naváže k odchozímu signálu. Z emitoru je signál přiveden na první vstup operačního zesilovače. Na druhý vstup OZ je připojen signál z EXP pole. OZ pracuje jako diferenční obvod. Znamená to, že výstupní napětí je odrazen diference vstupních. Budou-li stejné vstupní signály, bude výstupní napěti nulové. Tohoto efektu je využito při oddělení nežádoucího signálu (z EXP pole) a jeho průniku do CP pole. Difernenční obvod vyruší tento nežádoucí signál pomocí jeho vlastního průběhu. Vše za předpokladu že signály budou ve fázi. Z OZ bude vystupovat pouze diference odchozího signálu, neboť ten se nemůže vyrušen z druhého vstupu, neboť tam není. • Katalog součástek : Tranzistory
 • Tranzistory - konstrukce pouzdra, značení tranzistorů
 • Články o tranzistorech
 • Poruchy tranzistoru v obvodech
 • Náhrady trantzistorů
 • Schémata s tranzistory


 • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Základní elektronická zapojení
  Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
  knihy/zakladni_ele_zapojeni
  Stavíme přijímače VKV
  Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
  vkv/obsah_vkv.php
  Polovodiče, tranzistory, diody
  Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
  knihy/polovodice/obsah_pn.php
  Digitální součástky
  Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
  konstrukce_ar_2/rejstrik.php
  Nabíjení akumulátorů
  Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
  nabijece/obsah_nabijece.php
  Hledání schémat
  Vyhledání elektronického schématu
  fb_csm/vyhledavac_schemat.php
  Mezní hodnoty součástek
  Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
  mezni_hodnoty/obsah.php
  Operační zesilovače
  Základní pojmy pro operační zesilovače
  knihy/operacni_zesilovace
  Katalog součástek
  Elektronické součástky a katalogy TESLA
  tesla/index_tesla.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.