Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Obecný popis diody a základní funkční zapojení

Používané schématické značky:Obr.1: starší a novější verze značky diody

Dioda je nejzákladnější součástka využívající vlastností PN přechodu. Technologickou strukturou vlastní diody se zabývat nebudeme. Zaměříme se spíše na její elektrické vlastnosti, základní funkce, zapojení a praktické využití v obvodech.
Na obr. 2 je základní obvodové zapojení diody a její volt-ampérová charakteristika (dále jen VACh). Dioda je součástka závislá na polaritě. Jednoduše lze říct, že dioda se v jednom směru chová jako vodič a v druhém směru, závěrném, jako izolant. My se pokusíme tuhle zjednodušenou teorii přiblížit odborněji. Pro lepší orientaci použijeme grafického znázornění (obr. 2c).

V prvním kvadrantu grafu je závislost napětí a proudu na diodě v propustném směru. Tvrdit o diodě, že se v propustném směru chová jako vodič, není tak úplně pravda. Jednak dioda začíná propouštět až od hodnoty asi 0,5V (dle typu) , což je způsobeno technologií výroby a použitého materiálu. Tato hodnota se nazývá prahové napětí přechodu. Toto prahové napětí je na diodě v propustném směru neustále (zvětšuje se nepatrně s rostoucím proudem). Pak už dioda propouští požadovaný proud až do hodnoty Imax. V našem zapojení podle obr.2a, kde je dioda ke zdroji ve zkratu, bude Imax dán průrazem diody. Protože průraz diody je jev nežádoucí, je třeba diodě vymezit pracovní oblast.
K tomu nám slouží mezní hodnoty, které by měly být v katalogu. Mezi nejdůležitější parametr patří maximální přípustný stálý proud Ifmax v propustném směru. Hodnota Ifmax se liší dle typů diod. Průraz diody, který by nastal v našem případě, způsobí ztrátu orientace polarity a dioda začne propouštět velký proud s malým úbytkem napětí. Kdyby byl zdroj proudově dost silný, mohlo by dojít po delší době k totálnímu přepálení přechodu PN. Napětí by vyskočilo na plnou hodnotu zdroje a přes vysoký (nekonečný) odpor diody by neprocházel proud. Proti těmto nežádoucím jevům je třeba diodu chránit, nebo-li vhodně určit pracovní oblast. K tomu nám napomáhá zmiňovaný maximální proud. Ten omezíme sériovým odporem.Obr.2a: Základní zapojení diody

Jestliže jsme řekli, že nepropustném (závěrném) směru dioda chová jako izolant, musí být hodnota napětí na diodě stejná jako, na zdroji. Závěrný proud procházející diodou je zanedbatelný (10 až 100 nA, dle typu diody). Samozřejmě i tato hodnota reverzního (závěrného) napětí Ur (Uz) je omezená opět výrobním procesem. Přestože se jedna o desítky (i kV) voltů je dobré při návrhu překontrolovat možnost přepólování. Pří překročení Urmax může dojít opět k průrazu.


Obr. 2b: Základní zapojení diody

V katalogu se setkáváme i s hodnotami špičkovými. Jedná se o krátkodobé překročení stálých mezních hodnot. Mezní špičková hodnota je závislá na době a četnosti opakování impulsních špiček. Obecně platí: čím větší frekvence špiček, tím je maximální dovolená špičková hodnota menší.Obr. 2c : Základní zapojení diody

 • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Odkazník o elektronice
  Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
  seznam/elektronika
  Prodejci součástek
  Seznam firem prodávajících elektronické součástky
  katalogy/prodejci_soucastek/
  Digitální součástky
  Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
  konstrukce_ar_2/rejstrik.php
  Praktická zapojení
  Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
  tyristory/obsah_tyristory.php
  Lineární obvody
  Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
  ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
  Elektronika II.
  Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
  elektronika2/obsah_ele2.php
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Zapojení kabelů
  Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
  konektory.php
  Elektronika v domácnosti
  Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
  elektronika/elektro_doma
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.