www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty

Na obr. 3 jsou na porovnání znázorněny VACh Si a Ge diody v propustném směru. Na první pohled je patrný rozdíl prahového napětí. Germaniová dioda začíná propouštět proud už okolo 0,3V, kdy křemíková dioda je ještě zcela zavřená. Křemíková dioda začíná propouštět proud až okolo 0,55V. Upozorňuji, že charakteristiky jsou ukázkové. Mají nám přiblížit rozdíl mezi křivkami. Vzhledem k tomu, že křemíkovou technologií se dosahuje vyšších proudů, jsou křemíkové diody používanější. Křemíková dioda má charakteristiku strmější a to i při mnohonásobně (1000krát) vyšších proudech.Obr. 3: Vizuální porovnání tvarů křivek v propustném směru (poměrové rozdíly proudů)

U obou grafů je vidět tendence zvyšovat propustný proud s teplotou. Nebo-li křivka se přibližuje k ose y (If). Co je ale podstatné, je to, že nám klesá hodnota úbytku napětí s rostoucí teplotou při stejném proudu. Tohoto efektu se využívá, ale v podstatě lze říct, že se jedná o nežádoucí jev. S tímto problémem se potýkáme pouze u diod, u kterých jsou pracovní podmínky závislé na teplotě.Obr. 4: a/ vliv teploty na tvar křivky v propustném směru
b/ důkaz většího proudu diodou při stejném úbytku napětí a rozdílných teplotách


Například výkonové spínací diody, výkonové usměrňovače jsou ovlivňovány vlastním zahříváním. Potom se používá teplotní stabilizace diody. U běžných nevýkonových zapojení nás vliv teploty (vlastního PN přechodu) nezajímá. Pracovní podmínky jsou určeny pro standardní (pokojovou) teplotu 25°C. Tak jak můžeme diodu stabilizovat, může dioda stabilizovat jiné (nelineární) součástky. Pro toto využití by se lépe hodila Ge dioda, neboť má prohnutější křivku, nebo-li výhodnější pásmo závislosti Uf na If. Vzhledem k menším výkonům vlastí Ge diody se v praxi pro stabilizaci nepoužívá. Nahradí ji některé typy Si diod.
Hlavním faktorem, který vytlačuje Ge diody je závěrný proud diody. Porovnejme průběhy Si a Ge diod na obr. 5. Srovnáme-li hodnoty závěrných proudů při stejných podmínkách (teplota, Ur), ukáže se proud Ir diody Si až 100krát menší než u Ge diody. Opět u Ge diody se nedosahuje tak vysokých hodnot Ur jako u Si diod. Současnou technologií není problém dostat se s Ur u křemíkových diod na hranici kV. A jaký je vliv teploty v závěrném směru? Bohužel i v závěrném směru jsou diody dosti citlivé na rostoucí teplotu. S rostoucí teplotou, a to i u křemíkových diod, se nám prudce zvedá hodnota Ir. Upozorňuji na výhodnější užití logaritmické stupnice pro Ir. Je-li dioda aktivně zahřívána (třeba i z propustného směru), pak se při vyšších hodnotách Ur dioda blíží k průraznému napětí. Překročení průrazného napětí diodu zničí (prorazí). Průraz diody se projeví prudkým zvýšením Ir (až do A). Některé typy diod pracují s opakovatelným průrazem (zenerovy diody).Obr. 5: Porovnání průběhů závěrných proudů různých diod • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Stavíme přijímače VKV
  Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
  vkv/obsah_vkv.php
  Analogové součástky
  Využití klasických elektronických součástek v obvodech
  ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
  Řazení typů součástek
  Abecední katalog součástek
  katalog_abc_soucastky.php
  Fyzikální základy elektrotechniky
  Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
  elektronika/elektrotechnika_1
  Prodejci součástek
  Seznam firem prodávajících elektronické součástky
  katalogy/prodejci_soucastek/
  Digitální konstrukce
  Velké množství schémat s integrovanými obvody
  ar/konstrukce_ar_2/
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Lineární součástky
  Starší zapojení, zdroje a zesilovače
  ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
  Mezní hodnoty součástek
  Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
  mezni_hodnoty/obsah.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.