www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Diferenciální odpor; linearita křivky

Pro snadnější výpočty a úvahy lze zakřivený průběh propustné větve nahradit přímkou. A to z bodu A do bodu B. Bod A je představován někde v oblasti prahového napětí. Bod B je volen z maximálního pracovního proudu IfPmax. Obecně platí: čím více pomocná přímka a křivka splývají, tím více budou teoretické úvahy pravdivější.

Dosadíme-li pro bod B hodnotu Ifmax z katalogu pro určitý typ diody, pak můžeme určit diferenciální odpor rf pro danou diodu. A to ze vztahu:

rf=(Ufmax-0,5V)/Ifmax
Ufmax a Ifmax jsou hodnoty, které získáme z VACh (obr.2c) dané diody (tvz. grafická metoda). V jiném případě výrobce v katalogu udává maximální úbytek na diodě pří určitém proudu. Tyto hodnoty se dají dosadit do vzorečku. Hodnota 0,5V je prahové napětí diody. Diferenciální odpor nás informuje o tvaru křivky. Je-li rf malý, je i při větším odběru Uf skoro stejné jako 0,5V. S rostoucím rf se zvětšuje i hodnota úbytku na diodě.
Protože tvar křivky není až tak lineární, zavádí se pojem linearita. Linearita je míněna spíše u PN přechodu. Pro funkci diody není tak adekvátní. Setkáme se s ní až u tranzistoru.
Oblast mezi body A a B se nazývá pracovní. A protože se jedná o oblast, je přesnější pojem dynamická pracovní oblast. Je-li dioda (spínací) v režimu "sepnuto", využívá se z křivky pouze jeden bod (např. P), mluvíme o pracovním statickém bodu.

Pro výpočty odporu pak platí vztahy:

¤ statické: R=UfPo/IfPo
¤ dynamické: r =(UfPB-UfPA)/(IfPB-IfPA)

Tvar křivky v závěrném směru; vliv teploty

Problematikou diody v závěrné směru jsme se už zabývali v kapitole, kde jsme si ukazovali rozdíly mezi Ge a Si diodou. Další uváděné informace se budou vztahovat k obou diodám.
Závěrný proud diody je jev nežádoucí, takže technologie výroby se snaží dostat Ir pod jednotky mikro A. My si nyní ukážeme hlavní parametry ovlivňující velikost Ir. Tak jako u ostatních parametrů, tak i zde se značně projevuje vliv teploty . Z obr. 5 pozorujme křivky při různých teplotách. Tvar křivky se sice nemění, ale prudce se zvedají závěrné proudy. Vliv závěrného napětí není až tak velký na změnu Ir. Dokazuje to také vizuální podobnost tvaru křivek při určitých teplotách. Můžeme říci, že vyšší teploty mění parametry diody a vyšší napětí diodu ohrožuje průrazem.Průraz diody v závěrném směru nastává po překročení maximálního závěrného napětí UBr. Průraz PN přechodu může mýt více forem. Jedna z nejzákladnějších je neopakovatelný průraz po prvním překročení UBr. To se stává u většině běžných diod. Nevýhodou je zničení diody.
Dle technologie se některé diody dovedou z určitého průrazu dostat do původního stavu. Mluvíme pak o opakovatelném průrazu. To se týká např. inverzní diody, tunelové diody. Opakuji, že je to záležitost jiných vlastnosti PN přechodu. Další nevýhodou průrazu diod (zvláště pak při vyšších teplotách) je to, že se dioda začne chovat neurčitě. Při klasickém průrazu diody v obvodě není problém diodu najít, proměřit a s přesností určit její možnou poruchu.


 • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Polovodiče, tranzistory, diody
  Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
  knihy/polovodice/obsah_pn.php
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Výkonové tranzistory
  Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
  knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
  Stavíme přijímače VKV
  Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
  vkv/obsah_vkv.php
  Polovodičová technika
  Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
  elektronika/polovodicova_technika
  Lineární součástky
  Starší zapojení, zdroje a zesilovače
  ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
  Operační zesilovače
  Základní pojmy pro operační zesilovače
  knihy/operacni_zesilovace
  Analogové součástky
  Využití klasických elektronických součástek v obvodech
  ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
  Prodejci součástek
  Seznam firem prodávajících elektronické součástky
  katalogy/prodejci_soucastek/
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.