www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Diferenciální odpor; linearita křivky

Pro snadnější výpočty a úvahy lze zakřivený průběh propustné větve nahradit přímkou. A to z bodu A do bodu B. Bod A je představován někde v oblasti prahového napětí. Bod B je volen z maximálního pracovního proudu IfPmax. Obecně platí: čím více pomocná přímka a křivka splývají, tím více budou teoretické úvahy pravdivější.

Dosadíme-li pro bod B hodnotu Ifmax z katalogu pro určitý typ diody, pak můžeme určit diferenciální odpor rf pro danou diodu. A to ze vztahu:

rf=(Ufmax-0,5V)/Ifmax
Ufmax a Ifmax jsou hodnoty, které získáme z VACh (obr.2c) dané diody (tvz. grafická metoda). V jiném případě výrobce v katalogu udává maximální úbytek na diodě pří určitém proudu. Tyto hodnoty se dají dosadit do vzorečku. Hodnota 0,5V je prahové napětí diody. Diferenciální odpor nás informuje o tvaru křivky. Je-li rf malý, je i při větším odběru Uf skoro stejné jako 0,5V. S rostoucím rf se zvětšuje i hodnota úbytku na diodě.
Protože tvar křivky není až tak lineární, zavádí se pojem linearita. Linearita je míněna spíše u PN přechodu. Pro funkci diody není tak adekvátní. Setkáme se s ní až u tranzistoru.
Oblast mezi body A a B se nazývá pracovní. A protože se jedná o oblast, je přesnější pojem dynamická pracovní oblast. Je-li dioda (spínací) v režimu "sepnuto", využívá se z křivky pouze jeden bod (např. P), mluvíme o pracovním statickém bodu.

Pro výpočty odporu pak platí vztahy:

¤ statické: R=UfPo/IfPo
¤ dynamické: r =(UfPB-UfPA)/(IfPB-IfPA)

Tvar křivky v závěrném směru; vliv teploty

Problematikou diody v závěrné směru jsme se už zabývali v kapitole, kde jsme si ukazovali rozdíly mezi Ge a Si diodou. Další uváděné informace se budou vztahovat k obou diodám.
Závěrný proud diody je jev nežádoucí, takže technologie výroby se snaží dostat Ir pod jednotky mikro A. My si nyní ukážeme hlavní parametry ovlivňující velikost Ir. Tak jako u ostatních parametrů, tak i zde se značně projevuje vliv teploty . Z obr. 5 pozorujme křivky při různých teplotách. Tvar křivky se sice nemění, ale prudce se zvedají závěrné proudy. Vliv závěrného napětí není až tak velký na změnu Ir. Dokazuje to také vizuální podobnost tvaru křivek při určitých teplotách. Můžeme říci, že vyšší teploty mění parametry diody a vyšší napětí diodu ohrožuje průrazem.Průraz diody v závěrném směru nastává po překročení maximálního závěrného napětí UBr. Průraz PN přechodu může mýt více forem. Jedna z nejzákladnějších je neopakovatelný průraz po prvním překročení UBr. To se stává u většině běžných diod. Nevýhodou je zničení diody.
Dle technologie se některé diody dovedou z určitého průrazu dostat do původního stavu. Mluvíme pak o opakovatelném průrazu. To se týká např. inverzní diody, tunelové diody. Opakuji, že je to záležitost jiných vlastnosti PN přechodu. Další nevýhodou průrazu diod (zvláště pak při vyšších teplotách) je to, že se dioda začne chovat neurčitě. Při klasickém průrazu diody v obvodě není problém diodu najít, proměřit a s přesností určit její možnou poruchu.


 • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Polovodičová technika
  Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
  elektronika/polovodicova_technika
  Hledání schémat
  Vyhledání elektronického schématu
  fb_csm/vyhledavac_schemat.php
  Zapojení kabelů
  Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
  konektory.php
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Výkonové tranzistory
  Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
  knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
  Fyzikální základy elektrotechniky
  Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
  elektronika/elektrotechnika_1
  Weby o elektronice
  Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
  elektronika/odkazy.php
  Základní elektronická zapojení
  Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
  knihy/zakladni_ele_zapojeni
  Články o elektronice
  Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
  internet/elektronika.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.