www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu

V katalogu je spoustu užitečných hodnot. Nevýhodou je nestandardní použití různých zkratek a symbolů, což způsobuje mírnou desorientaci. Podstatné je se umět orientovat. To znamená vědět, co se pod jakým pojmem skrývá. Pak ve spolupráci s použitými vysvětlivkami si najít vše potřebné v katalogu. Tomuto je dobré věnovat větší pozornost, protože potřebné informace získáváme z literatury různých formátovacích indexů. Výsledná efektivnost je daná naší orientační schopností.
Celková zkratka určité hodnoty se skládá z hlavního indexu a indexu doplňujícího. Hlavní index určuje elektrickou veličinu (např. proud, napětí, frekvence ...). Doplňující index nám blíže specifikuje danou veličinu (místo, čas, způsob). Některé indexy jsou zde uvedené. Dalším problémem jsou malá-velká písmena. Jejich využití může specifikovat různý význam. Například malá písmena udávají hodnoty dynamické, a velká písmena statické. V jiném případě malá písmena značí okamžité hodnoty, a velká písmena maximální hodnoty. Je to obdobný problém, jako pro označení teploty (t) a času (t). V případě, že narazíme na tato místa, upřesníme si pojmy konkrétně.

HLAVNÍ INDEX:
U ... napětí
I ... proud
f ... frekvence, kmitočet
t ... čas, doba
P ... výkon, (i příkon)
J ... teplota


PŘED HLAVNÍM INDEXEM:
D ... označuje určitý rozdíl, úbytek nebo ohraničuje prac. oblast (viz dynamické veličiny)
+/- ... specifikuje polaritu
~ ... informuje o střídavém průběhu veličiny


DOPLŇUJÍCÍ INDEX:
-f- ... propustný
-r- ... reverzní (čs. -z- jako závěrné)
-M- ... špičkové, impulsní
-max- ... horní mez zaručené správné činnosti
-min- ... dolní mez spolehlivosti
-R- ... reproduktivní, (čs. -opak.- jako opakovatelný)
-S- ... neopakovatelný
-Br- ... průrazové
-W- ... pracovní, doporučené


V KATALOGU:
¤ Ifav ... propustný, střední (pracovní), stálý proud; event. doporučený
¤ IfM, Ifšpič, Ifimp ... propustný, špičkový, impulsní proud; event. doporučený
¤ IfRM ... špičkový proud opakovatelný (Reproduktivní)
¤ IfSM ... propustný špičkový proud neopakovatelný; průraz, event. změna parametrů diody
¤ Irmax ... maximální hodnota závěrného proudu (nA)
¤ Ufmax, Uprmax ... maximální napětí na diodě v propustném směru; udáváno při určitém If;
např: <1,3V při 1A
¤ Ur ... doporučené, pracovní, stálé, závěrné (reverzní) napětí
¤ Urmax ... maximální stálé závěrné napětí
¤ UrWM ... doporučené, pracovní špičkové, závěrné napětí
¤ UrMmax ... maximální špičkové, závěrné napětí na diodě
¤ UrRM ... špičkové opakovatelné (Reproduktivní)
¤ UrSM ... špičkové neopakovatelné; dioda nedefinovatelně může změnit parametry
¤ UrBr ... průrazné, závěrné napětí
¤ Ja (°C) ... doporučená pracovní teplota
¤ Jj (°C) ... teplota přechodu PN; při překročení může dojít k mechan. poruše (odpájení)
¤ rf ... odpor v propustném směru; udáván při určité hodnotě If
¤ rr ... odpor v závěrném směru; udáván při určité hodnotě Ur; odpor řádově MW
¤ tq ... vypínací doba ovládaná komutací obvodu
¤ trr ... doba zotavení diody v závěrném směru
¤ Pd ... ztrátový výkon diody, energie (P=U.I) přeměněná na teplo; vlastní zahřívání


Dle typu diody a použití se pak dále uvádějí speciální parametry, informativní tabulky a grafy. Jedná se převážně o složitější problematiku určité úzké oblasti využití diody. Tyto hodnoty využívají konstruktéři. Jejich použití není možné v širším rámci rozebírat.

 • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Katalog součástek : Zenerovy diody
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Články o zenerové diodě


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Mezní hodnoty součástek
  Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
  mezni_hodnoty/obsah.php
  Výpočty filtrů
  Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
  filtry/index_filtry.php
  Fyzikální základy elektrotechniky
  Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
  elektronika/elektrotechnika_1
  Od krystalky k modelům
  Byla jakousi kronikou amatéra.
  elektronika/krystal/obsah_krystal.php
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Operační zesilovače
  Základní pojmy pro operační zesilovače
  knihy/operacni_zesilovace
  Digitální konstrukce
  Velké množství schémat s integrovanými obvody
  ar/konstrukce_ar_2/
  Elektroakustické součástky
  Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
  elektronika/konstrukce_soucastek
  Weby o elektronice
  Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
  elektronika/odkazy.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.