www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Komutace; mezní kmitočet diody

Při přechodu diody ze stavu propustného do závěrného se projevuje určitá setrvačnost nosičů náboje. To se projeví zvýšením závěrného proudu po určitou dobu. Této době říkáme závěrná zotavovací doba diody. Obecně mluvíme o komutaci diody. Na obr. 6b je zvětšená oblast přechodu pracovních stavů diody. Je zde vidět jakási špička v závěrném směru. Velikost této špičky je jedním z parametrů kvality diod. Velikost špičky je dána jednak velikostí vrcholu a především dobou trvání. Jelikož nás zajímá spíše doba trvání, udává se v katalogu jako informativní hodnota při doporučených pracovních podmínkách. Její hodnoty se pohybují v ns. Obecně lze říct, že se jedná o nežádoucí jev. Pro lepší vnímavost velikosti špičky se udává obsah špičky, který pak v poměru s obsahem pracovního impulsu v propustném směru určí výslednou účinnost diody. Doba, kdy vliv komutace končí se nazývá ustálený závěrný proud.

Obr. 6: Jednocestný usměrňovač demonstruje komutaci diody

Jestliže by dioda s určitou dobou komutace měla zpracovávat kratší impulsy, dostane se do stavu, kdy se dioda nestačí (s časových důvodu) v závěrném směru rehabilitovat a klesá její usměrňovací účinek. To je patrné z obr.7, kdy je daný typ diody vystaven různým velikostem kmitočtu. V případě c/ je usměrňovací účinek téměř nulový. Výrobce proto udává přiměřenou hodnotu kmitočtu, kdy je dioda efektivní. Této hodnotě říkáme mezní kmitočet diody. Ten zpravidla bývá uveden v katalogu. Diody s vysokým mezním kmitočtem nazýváme rychlé.

Obr. 7: Komutační vlastnosti PN přechodu při různých frekvencích • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Analogové součástky
  Využití klasických elektronických součástek v obvodech
  ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
  Digitální konstrukce
  Velké množství schémat s integrovanými obvody
  ar/konstrukce_ar_2/
  Elektronické obvody
  Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
  katalogy/fb_csm/index.php
  Digitální součástky
  Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
  konstrukce_ar_2/rejstrik.php
  Napájecí zdroje
  Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
  zdroje1/obsah_zdroje1.php
  Polovodičová technika
  Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
  elektronika/polovodicova_technika
  Hledání schémat
  Vyhledání elektronického schématu
  fb_csm/vyhledavac_schemat.php
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Mezní hodnoty součástek
  Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
  mezni_hodnoty/obsah.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.