www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Poruchy diod v obvodech

Diodu, jako aktivní, polovodičovou součástku měříme napěťovou technikou jen informačně při celkové prohlídce modulu (zařízení). Diodu je efektivnější ověřit multimetrem, který umožňuje měření přechodů PN. Nejsme-li si jisti možným ovlivněním jiných součástek při měření na desce plošných spojů, je dobré vyletovat jednu nožičku. Při využití napěťové techniky u nestřídavých obvodů se dioda může chovat:

a/ měřené napětí anoda-katoda je asi 0,6V
- dioda je dobrá a nezahřívá-li se, můžeme její činnost považovat za správnou
- není-li dioda výkonová (protéká větší proud) a zahřívá se je nutné překontrolovat proudový okruh
- výkonová dioda se může zahřívat


b/ měřené napětí anoda-katoda je záporné
- dioda je v pracovní závěrné orientaci a s největší pravděpodobnosti dobrá
- není-li záporné napětí vetší než je maximální závěrné diody, je dioda dobrá
- s jistotou víme, že dioda neztratila polarizaci


c/ měřené napětí anoda-katoda je nulové
- dioda je patrně proražená
- je třeba ověřit, je-li dioda v aktivním (uzavřeném) obvodu
- je nutno ověřit diodu multimetrem pro měření diod
- proražená dioda může proudově namáhat jiné sériově připojené součástky (zahřívání)
- proražená dioda vytváří nulové napětí na paralelně připojených součástkách


d/ měřené napětí anoda-katoda je větší než +1V
- dioda se jeví jako přerušená, přepálená
- pozor u diod s vyšším pracovním proudem (dovolené zahřívání), kde může být napětí přechodu větší než 1V
- větší napětí na přechodu signalizuje něco špatného


Tato diagnóza je v rámci definování základních vlastností diod. Jedná-li se o diodu pro speciální využití, je třeba vyzkoušet její činnost dle zaměření. U vf diod může dojít k průrazu častěji, jsou totiž citlivější na závěrné napěťové špičky a proudové nárazy. Obvykle nefunkčnost vf diody způsobí podivné chování následujících obvodů. Při výměně vf diody je dobré měnit za stejný typ. V jiném případě je třeba dodržet katalogové parametry. V katalogu se můžeme setkat i parametry nic nám neříkající. Je třeba se optat zkušenějších, nebo experimentálně vyzkoušet. Ovšem pozor vf diodu zastoupí i dioda pro všeobecné použití, ale na úkor kvality zpracovávaného signálu. Například omezení přenosu vf kmitočtů, tvarové zkreslení a pod. Hlavními parametry vf diod jsou kmitočtové (tranzitní) poměry.
U spínacích diod je nutno akceptovat maximální stálé a maximální špičkové hodnoty. U špičkových hodnot pozor na pracovní (skutečný) a katalogový kmitočet uváděný v katalogu. V katalogu jsou uvedené doporučené pracovní hodnoty. Při výběru používejme právě výrobcem doporučené. Nejsme-li si jisti, použijme diodu s maximálními (event. minim.) dostupnými parametry. Opět i v tomto případě lze spínací diodu nahradit všeobecnou. Může to mít ovšem vliv na další zpracování. Například snížení rozdílů mezi dvěmi stavy, zaoblení (lichoběžníkovatost) obdélníkových impulsů a pod. Výkonové diody přirozeně nemůžeme nahradit diodami s nižším výkonem. Případně dojde (dochází-li) k častému prorážení jedné diody, je vhodné ji nahradit výkonnější. Součástí zdroje stabilizovaného napětí je převod střídavých hodnot na stejnosměrné veličiny. Základní způsoby jsou pomocí jednocestného, dvoucestného nebo můstkového zapojení diod. Diody pracují ve dvou pracovních směrech. Jsou namáhány průchodem proudu, jehož velikost je závislá na dalších připojených obvodech a na maximální závěrné hodnotě napětí půlvlny. V současné době je nejčastější použití můstkového (Greatzovo) zapojení diod. Všechny diody jsou namáhány v podstatě stejně, takže při výměně diody je dobré dodržet typ, aby nedocházelo k nevyvážení zpracování obou půlvln. Tomu se stejně nevyhneme, takže při prudkých odběrech (zkratech) v určitých okamžicích (při vrcholech půlvln) je možný průraz některé diody. Proražená dioda ztrácí usměrňovací účinek a způsobuje celkové zvýšení sekundárního proudu v transformátoru (nepřiměřené zahřívání vinutí) a pro zátěž na výstupu se nebude dostávat patřičného proudu (bude klesat výstupní napětí). Aby jsme se ubezpečili o chybné diodě v můstku, a je-li to možné, odpojme vše zatím připojené. Neklesne-li sekundární proud, je více než patrná porucha diody v můstku. Při měření jednotlivých diod v můstku pozor na vzájemné ovlivnění diod. Je-li můstek v pořádku, musí být přiletované diody měřitelné jako normálně (diody se neovlivňují). Nejsme-li si jisti, vyletujme jednu nožičku diody o přesvědčíme se o jejím skutečném stavu ještě jednou.


 • Katalog součástek : Diody, varikapy Tesla
 • Diody - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Barevné značení diody Tesla
 • Barevné značení diod - ELECTRON
 • Barevné značení diod - JEDEC
 • Články o diodách
 • Poruchy diod v obvodech
 • Náhrady diod
 • Diody v elektronických schématech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Řazení typů součástek
  Abecední katalog součástek
  katalog_abc_soucastky.php
  Digitální součástky
  Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
  konstrukce_ar_2/rejstrik.php
  Katalog polovodičů
  Analogové integrované obvody
  obsah_katalog_tesla.php
  Zapojení kabelů
  Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
  konektory.php
  Stavíme přijímače VKV
  Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
  vkv/obsah_vkv.php
  Elektronika v domácnosti
  Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
  elektronika/elektro_doma
  Digitální konstrukce
  Velké množství schémat s integrovanými obvody
  ar/konstrukce_ar_2/
  Odkazník o elektronice
  Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
  seznam/elektronika
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.