www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Maximální výstupní proud

Na maximální výstupní proud je třeba brát ohled u zmiňované proudové vazby. Její činnost spočívá ve změně proudu jak předchozího, tak následujícího funkčního bloku. Jedná se o tzv. otevřený výstup, jehož výstupní proud se uzavírá až po přípojení zátěže (dalšího funkčního bloku). Ochranou proti zvýšení výstupního proudu jsou proudové omezovače. Obdobně u napěťové vazby nepřiměřený odběr proudu z výstupu muže ovlivnit hodnotu výstupního napětí.

VACh výstupní části funkčního bloku

Na obr 2.2 je opět graf zavislosti proudu na napětí. Protože se jedná o výstupní charakteristiku jsou to hodnoty U2 a I2 . Výstupní proud I2 můžeme považovat také za proud do zátěže Iz. Tvar křivky nám udavá další potřebné informace. Je to například stabilita výstupního napětí U2 pří různých zatěžovacích odporech. Hodnotou I2max si určíme maximální zatížení výstupu. Minimální hodnota připojeného zatěžovacího odporu Rz je Rz=U2min/I2max. Prakticky to znamená, že si na výstup nemůžeme připojit co chceme (třeba žárovku), není-li na to výstup přizpůsobený. Jinak nám klesne výstupní napětí pod U2min (U2=>0V). Jedná se pak o proudové přetěžování výstupu nebo-li výstup nakrátko (zkrat).

Obr 2.2: VACh výstupního odporuAbecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.