www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Vliv teploty na změnu proudu Io a napětí U2

U většiny zařízení trvale zapojených na napájící napětí se setkáváme s problémem trvalého zahřívání. V těchto případech je zahřívání normálí záležitostí. Základem je zajistit odvod přebytečného tepla. To se provádí přídavným chladícím zařízením, polohou nebo úsporným (pohotovostním) stavem v nečinnosti aktivních částí. Výrobce pak udává v pracovních podmínkách také provozní, doporučenou a maximální teplotu. V odbornější literatuře (v katalogu) se setkáme i s charakteristikami znázorňující vliv teploty na změnu jiných parametrů. Součástka pak může být ovlivněna:

a/ vlastním zahříváním (interně)
b/ jiným zahříváním (externě)

Na změnu teploty (převážně její zvýšení) reaguje proud a napětí teké svou změnou. Dle maximální námi dovolené změny U a I je určena pracovní oblast. Ta je omezená maximální horní teplotou v stupních °C. Dolní hranice pracovní teplotní oblasti není tak adekvátní.

Součástky reagující na změnu parametrů s teplotou nazýváme teplotně závislé. Teplotní závislost muže mýt dva stavy:

a/ proud se zvětšuje s rostoucí teplotou (wolframové žárovky), nejčastější jev
b/ proud klesá s rostoucí teplotou (uhlíkové žárovky)

Poznámka: součástky u kterých je tento jev změny hodnot (odporu) využívaný nazývame termistory

Na obr 2.5 je graf průběhu proudu Io při různých teplotách. Dostaneme-li se s teplotou funkčního bloku nad maximální hranici, tak nám zpravidla začne prudce stoupat odběr proudu Io. Ten protéká přes různé součástky, které mají také své maximální hodnoty. Jejich dlouhodobé překračování ohrožuje správnou funkci obvodu.
Nepřiměřené zahřívání může ovlivnit stabilitu výstupních hodnot. Obr 2.6 nás informuje o poklesu výstupního napětí U2 s rostoucí teplotou. Naší snahou je především držet stabilitu výstupu.Často je stabilita držena i za cenu prudkých odběrů celkového proudu Io. Řešení stability se provádí různými metodami.

Například:
a/ obvodově (zpětné vazby)
b/ mechanické (žebrování, chlazení studeným vzduchem, vodou ....)

Efektivnějšího chlazení dosáhneme přirozeně kombinací bodu a/ a b/.

Obr 2.5: Vliv teploty na změnu proudu ___Obr 2.6: Stabilita výstupního napětí

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Elektroakustické součástky
Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.