www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Vstupní odpor

Vstupní odpor je důležitý pro předchozí výstup z funkčního bloku. Vstupní odpor nám určí proud do funkčního bloku a ten musí být dodáván z předchozího funkčního bloku bez jakýchkoli napěťových změn. Jednoduše řečeno výstupní proud předchozího funkčního bloku musí být dost silný, aby uživil vstup jiného funkčního bloku. V oblasti přenosu nf a vf signálu nás zajímá také vliv kapacit a indukčnosti. Mluvíme pak o vstupní impedanci. Jeho hodnota je imaginární číslo, ale v praxi se uvádí jeho absolutní hodnota (eventuelně rozfázování U a I). Obecně platí vliv C a L na SINus signál je pouze útlum (dle frekvence) a fázový posuv. Na neharmonické signály (obdélník,pila) kapacity a indukčnosti způsobují změnu tvaru signálu. Jsou-li funkční bloky impedančně nepřizpůsobeny, dochází k nežádoucím vlivům (zpětný odraz signálu, časové rozfázování, vznik duchů).

VACh vstupní části funkčního bloku

Závislostí vstupního napětí U1 na vstupním proudu I1 dostáváme vstupní odpor. K čemu je nám takový vstupní graf dobrý? Připojíme-li na vstupní svorky funkčního bloku napětí U1p tak jednoduše z grafu určíme jaký bude odebíraný vstupní proud I1p. Ten nám určí požadovaný výstupní proud z předchozího funkčního bloku. Samozřejmě se dá I1p vypočítat, ale to musíme znát vstupní odpor. Ten bychom získali měřící metodou. Připojíme U1p a sériově zapojeným ampérmetrem změříme I1p. Pak odpor R=U1p/I1p. Ale odpor může (a také bývá) při každém U1p jiný. Máme-li už sestavený měřící obvod, proměřme pak hodnoty I1x pří různých U1x a zanesme do grafu. Známým spojením bodů dostaneme křivku. Měření se provádí od U1min (většinou 0V) do U2max (experimentálně i vyšší). Křivka nám udává vstupní odpor. Důležité je uvést také ostatní hodnoty (Ucc,Iz ..), jsou-li na nich závislé.

Obr 2.1: VACh vstupního odporu

Z obr 2.1 je vidět křivku a né přímku, jak by se mohlo předpokládat. Další výhodou grafů je jejich informace o vlastním tvaru. V našem případě se jedná o nelineární vstupní odpor. Kdyby to byla přímka je to informace o lineárním vstupním odporu. Do grafu se značí i mezní hodnoty, eventuelně doporučená pracovní oblast. Z grafu katalogu pasivních a aktivních součástek je možné zjistit spoustu užitečných informací.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.