www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Obecné vlastnosti a dělení filtrů

V oblasti vf a nf techniky se používají funkční bloky, které mají za úkol zpracovávat pouze určitá frekvenční pásma. K vymezení pracovní frekvenční oblasti se používají filtry. Filtry dělíme obecně na pasivní a aktivní. Pasivní filtry jsou složeny pouze z RLC součástek. Jejich strmost je určena z parametrů kvalit jednotlivých součástek. Zpravidla bývá strmost nedostačující a výstupní filtrovaný signál ztrácí výkonovou úroveň vůči vstupnímu. Pro kvalitnější filtry se používá součástek RLC zapojených s nějakým aktivním prvkem. Pak mluvíme o aktivních filtrech. Aktivní prvek může být tranzistor nebo operační zesilovač. Používá se i zpětných vazeb, které zvyšují strmost. Základními prvky pro vytvoření filtru je pásmová zádrž a propusť. Jejich obvodovou kombinací vzniká pásmový filtr. Filtr je definován svou frekvenční šířkou (B), která je dána rozdílem horní a dolní frekvence. Parametrem určující kvalitu filtru je strmost. V aktivní oblasti frekvenčního pásma filtru se sleduje i frekvenční stabilita. Požaduje se stabilní frekvenční útlum v celé šíři pásma filtru. Řekli jsme si, že se filtr skládá ze dvou částí. Frekvenční propusti a frekvenční zádrži. Popišme si jednotlivé obvody a potom je spojíme dohromady a popíšeme si vlastnosti vzniklého filtru.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.