Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Frekvenční pásmová propusť

Za pomocí kombinace dolní a horní propusti lze sestavit filtr, který propouští pouze určené frekvenční pásmo. Hranice dolní a horní frekvence propouštěné filtrem jsou dány jednotlivým naladěním obou propustí. Rozdíl horní a dolní frekvence nám udává šířku propouštěného pásma. Filtry mají v elektronice své místo a setkáváme se s nimi téměř v každé oblasti. U vf obvodů se filtrů používá velmi často. Nároky na kvalitu filtrů jsou různé. Definujícím parametrem kvality filtrů jsou strmosti. Nejčastěji používané filtry jsou pomocí RLC součástek. Hodnotu strmosti potom udávají kvality LC součástek. U kondenzátoru se jedná o ztrátový činitel a u cívek o velikost reálného odporu vinutí cívky. Obecně platí, že čím je vyšší reálný odpor cívky, tím méně strmější jsou frekvenční charakteristiky. V případě umělého snížení strmosti se používá rezistoru, který je připojen sériově k cívce.

Obr.8: Frekvenční charakteristika propusti

Na obr.8 je nakreslena frekvenční charakteristika propusti, která nám ukazuje frekvenční pásmo, které je dáno v oblasti mezi frekvencemi dolní a horní ořezávací frekvence jednotlivých propustí. Šířka frekvenčního propouštěného pásma je dána poklesem o 3 dB. Tato hodnota je informační, ale nespecifikuje kvalitu filtru. Kvalitu filtru lze matematicky vyjádřit poklesem úrovně (v dB) o určitý frekvenční odstup (oktávu). Na obr.9 jsou znázorněny různě kvalitní filtry. Nejlépe je kvalita filtru pozorovatelná opticky, ale musíme akceptovat případnou logaritmickou stupnici a řádové hodnoty frekvencí.

Obr. 9 : Ukázky strmostí různých kvalitních filtrů

Na obr. 9a je znázorněna strmost ideálního filtru. Té přirozeně nelze v praxi dosáhnout. Na obr. 9b je strmost vysoká. Jsou-li kladeny vysoké požadavky na strmost, lze pomocí speciálních zpětnovazebních obvodů s OZ (aktivní filtry) dosáhnout kvalitnějších strmostí. Nejjednodušší filtry lze sestavit pomocí základních RLC součástek. Mluvíme pak o pasivních filtrech (obr. 9c).

Obr.10: Pasivní frekvenční horní propusť

Na obr.10 je schéma nejjednodušší frekvenční propusti sestavená z kondenzátorů. Dolní frekvenci určuje kondenzátor Cs, který propouští všechny vyšší frekvence. Horní frekvenci propuštěného pásma určuje svou hodnotou Cp, který všechny vyšší frekvence potlačuje (zkratuje). Hranice ořezávacích frekvencí musí být takové, aby vytvořily požadované propouštěné frekvenční pásmo. Jedná se o nejjednodušší a velmi často používaný filtr. Jeho kvalita je dána parametry kondenzátoru. V obvodovém zapojení většího elektrického obvodu se nám může stát, že nepoznáme funkční zapojení těchto kondenzátorů a nebudeme respektovat jeho vliv. Snadno se může stát, že kondenzátory budeme považovat za vazební. Metoda, která je popisována, je členění části obvodů do funkčních bloků a má tuto situaci řešit. • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Články o cívce a indukčnosti
 • Poruchy cívek v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Od krystalky k modelům
  Byla jakousi kronikou amatéra.
  elektronika/krystal/obsah_krystal.php
  Zapojení kabelů
  Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
  konektory.php
  Polovodiče, tranzistory, diody
  Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
  knihy/polovodice/obsah_pn.php
  Analogové součástky
  Využití klasických elektronických součástek v obvodech
  ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
  Mezní hodnoty součástek
  Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
  mezni_hodnoty/obsah.php
  Digitální konstrukce
  Velké množství schémat s integrovanými obvody
  ar/konstrukce_ar_2/
  Stavíme přijímače VKV
  Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
  vkv/obsah_vkv.php
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.