www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením

Předpokládejme, že máme vstupní signál napěťového charakteru s nízkým výkonem a malou dynamikou a potřebujeme řídit vstupní obvody signálem o vyšším napětí a větší diferenci. Nové řídící napětí bude rozloženo v oblasti od Umin (0V) po Umax (+Ucc). Pomocí Darlingtonového zapojení tranzistorů dle obr.1 lze převádět vstupní malé napětí U1 na větší napětí U2.

Obr.1: a) Obvodové zapojení Darlingtonu; b) vstupní VACh; převodní VACh

Na obr.1b je VACh vstupní části obvodu. Je vidět, že vstupní napětí U1 vytváří bázový proud, který protéká B-E přechody obou tranzistorů. Není-li použit odpor Re, je vstupní impedance dána pouze reálnými odpory přechodů obou tranzistorů. Protékající proud I1 způsobuje proud I2, který protéká přechodem C-E tranzistoru T2. Velikost proudu I2 je omezována hodnotou Rc. Kdyby byl přechod C-E tranzistoru plně otevřen, byl by maximální proud I2 dán vzorečkem:

I2=Ucc/Rc {A;V;Ohm}

Při návrhu parametrů tranzistoru by I2 byl maximální provozní proud a od jeho hodnoty by se určil maximální přípustný stálý proud daného typu tranzistoru. Bude-li přechod maximálně otevřený, bude mít přechod C-E téměř nulový odpor a na výstupu U2 se objeví zem, nebo-li 0V. Bude-li přechod uzavřen (vysoká impedance), vzroste napětí na přechodu C-E téměř na +Ucc. Výstupní zatěžovací proud, který by mohl být odebírán z výstupu, je omezený sériově zapojeným odporem Rc. Nemůžeme připojit na výstup U2 zátěž nízkého reálného odporu, neboť bychom ohrozili stabilitu výstupního napětí U2.

Na obr.1c je znázorněna převodní charakteristika. Výstupní napětí U2 je bráno z kolektoru, dochází proto k posuvu fáze o 180°. Tvar výstupní křivky je inverzní vůči vstupní charakteristice. Je-li přechod C-E tranzistoru T2 otevřený (pracovní bod P1), je výstupní napětí U2 malé. Je-li přechod C-E tranzistoru zavřený (pracovní bod P2), je výstupní napětí U2 větší.

Ačkoliv mluvíme o impedančním převodníku U/U, jedná se opět (vlastnosti bipolárních tranzistorů) o převodník I/U. Výstupní napětí je řízeno bázovým proudem, který je důsledkem rozdílného potenciálu U1. Praktické využití takového impedančního převodníku je v elektronice velmi široké. Pozorujme v převodní charakteristice vstupní diferenci napětí U1. Jeho diference je velmi malá. Zato výstupní diference je velká. Může teoreticky dosahovat hodnot v rozmezí 0V (zem) až +Ucc. V praktickém využití impedančního převodníku U/U je nutno uvážit výstupní impedanci, která nám zpravidla nedovolí připojení dalších funkčních bloků s nízkým reálným odporem. Vlastní pracovní oblast diference výstupního U2 napětí lze pomocí hodnot odporů Rc a Re nastavit dle našich požadavků. Vstupní napětí U1 musí být úměrně vysoké, aby vzniklý bázový proud nebyl mimo povolené hodnoty tranzistorů, nebo nedostával pracovní body tranzistorů do nelineárních částí VACh. Větší vstupní napětí U1 lze jednoduše snížit odporovou vazbou. Naopak při vložení odporu Re je nutno uvážit hodnotu U1 tak, aby úbytky napětí na přechodech B-E tranzistorů byly v oblastech prahových napětí tranzistorů.

 • Katalog součástek : Tranzistory
 • Tranzistory - konstrukce pouzdra, značení tranzistorů
 • Články o tranzistorech
 • Poruchy tranzistoru v obvodech
 • Náhrady trantzistorů
 • Schémata s tranzistory


 • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Polovodičové spínací obvody
  Polovodičové impulsové a spínací obvody.
  knihy/polovodice_spinaci_obvody
  Katalogy TDA
  Katalogový list analogových zesilovacích součástek
  stranky/katalog/ark0_2.php
  Polovodičová technika
  Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
  elektronika/polovodicova_technika
  Prodejci součástek
  Seznam firem prodávajících elektronické součástky
  katalogy/prodejci_soucastek/
  Navrhování elektronických obvodů
  Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
  knihy/navrh_obvodu
  Fyzikální základy elektrotechniky
  Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
  elektronika/elektrotechnika_1
  Výkonové tranzistory
  Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
  knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.