Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Integrační článek

Obr.1: Integrační RC článek

Na obr.1 je obvodové zapojení RC součástek, pracující jako horní zádrž. Tato obvodová kombinace může za určitých provozních podmínek a při určitém charakteru signálu způsobovat tzv. integrační efekt. Co je to integrační efekt nám přiblíží graf osciloskopu na obr.2.

Obr.2: Tvar obdélníku na výstupů RC integračního článku

Považujeme-li integrační článek za funkční blok, můžeme opět aplikovat vstupně výstupní parametry. Uvažujme na vstupu signál neharmonický, periodický a s nulovým superponačním napětím, například obdélník a sledujme jeho tvarové zkreslení na výstupu. Opticky se dá výstupní tvar přirovnat k pilovitému průběhu napětí. Obdélník jsme zvolili proto, že u tohoto charakteru signálu se integrační efekt projevuje nejvýrazněji.

Obr.3: Nabíjecí a vybíjecí proudy

Probereme-li si obvodové zapojení kondenzátoru, zjistíme z jeho paralelního připojení průchody nabíjecích a vybíjecích proudů. Obdélník svou hlavou impulsu dosahuje napětí (např. +Ucc), které spadá (bez úbytku na odporu) na kondenzátoru. Ten jako vybitý se začne nabíjet a v důsledku toho začne exponenciálně na něm růst napětí až do doby jeho nabití. Tento exponenciální nárůst napětí je již náběžná hrana pily, která se objeví na výstupním tvaru signálu. V případě změny hlavy obdélníku na dobu meziimpulsní (uvažujme 0V) se začne nabitý kondenzátor vybíjet přes odpor R a vnitřní impedance funkčních bloků. Jeho vybíjení způsobí exponenciální sestup napětí výstupního signálu. Dle časových poměrů obdélníku a doby meziimpulsní, lze za pomocí hodnot R (odporu) a C (kapacity) určit efekt integrace. Přirozeně je nutno uvážit i vnitřní vstupně výstupní impedance předcházejících a následně připojených.

Obr.4: Rozdílné vlivy integračního článku na změnu tvaru obdélníku

Na obr.4 jsou znázorněny grafy dvou integračních článků s rozdílnými hodnotami RC součástek. Vzhledem k paralelnímu připojení kondenzátoru lze uvažovat i nulovou kapacitu. V takovém případě kapacita neovlivňuje tvar signálu a na výstupu by se objevil opět obdélník. Se zvyšující se kapacitou se začne obdélník na výstupu deformovat dle obr. 4a. Deformace způsobuje zaoblení náběžných a sestupných hran obdélníku. Při zvyšování hodnoty kapacity se tvar deformovaného obdélníku přiblíží k pile a následně k trojúhelníkovému tvaru napětí. Další zvyšování kapacity způsobí to, že kondenzátor se nestačí vybíjet a sníží se diference bodů maxima a minima trojúhelníků.

V elektronice se občas integračního efektu RC článku používá úmyslně. Výhodou integračního článku je harmonická změna výstupního signálu po dobu trvání hlavy impulsu. Matematické vyjádření harmonické změny je dle exponenciální funkce. Při určitém poměru RC součástek a frekvence se harmonická změna může jevit téměř jako lineární. V takovémto případě je tvar výstupního signálu trojúhelníkový a lze jej považovat za generátor trojúhelníkového napětí. • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Radiotechnika
  Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
  elektronika/radioelektronika
  Odkazník o elektronice
  Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
  seznam/elektronika
  Katalog součástek
  Elektronické součástky a katalogy TESLA
  tesla/index_tesla.php
  Lineární součástky
  Starší zapojení, zdroje a zesilovače
  ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
  Mezní hodnoty součástek
  Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
  mezni_hodnoty/obsah.php
  Lineární obvody
  Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
  ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
  Hledání součástky
  Vyhledání součástky dle katalogového označení
  vyhledavac_soucastek.php
  Řazení typů součástek
  Abecední katalog součástek
  katalog_abc_soucastky.php
  Digitální konstrukce
  Velké množství schémat s integrovanými obvody
  ar/konstrukce_ar_2/
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.