www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro OPTOČLEN

Kontrola činnosti optočlenu

Optočlen je polovodičová součástka, která má 4 až 6 nožiček a zpravidla je ve tvaru IO (obr 3a). Takže zkoušení optočlenu je nutné provést da desce tištěného spoje. První proudový (budící) okruh je přes leddiodu. Dle typu je frekvence světelného záření. Ta ovšem není podstatná. Druhý proudový (snímací) okruh je přes fototranzistor. Fototranzistor může mýt vyvedenou bází pro předbuzení (nebo potlačení) potenciálu. Je-li leddioda buzená příslušným proudem, je na ní napětí kolem 2V. Fototranzistor je otevřen, tudíž je na něm (Uce) velmi malé napětí. Informačně lze sledovat zvýšení potenciálu v bázi fototranzistoru. Nesmíme jí ovšem příliž zatížit, aby nedošlo k ovlivnění. Není-li obvod leddiody buzen, je napětí Uce fototranzistoru velké.

1. Simulace impulsu

V obvodu, respektive na desce tištěného spoje lze dle situace nasimulovat impuls nebo stav vysílání. Máme-li optočlen v obvodu, který zdánlivě nepřenáší impulsy, budeme impuls přes rezistor imitovat. Nejdříve se musíme podívat na způsob zapojení. Nejideálnější je-li katoda leddiody uzemněná a anoda je v cestě kladného bodu proudového spínacího (budícího) okruhu. Není-li přímo (nebo přes odpor) obvodově katoda spojená se zemí, uzemněme ji. Přes ochranný rezistor (asi 330W) spojme +Ucc s anodou leddiody. Mělo by dojít k změnám v dalších částech obvodu. Nenastanou-li žádné změny je patrně porušen optočlen (buď leddioda nebo fototranzistor). Ověřme registrování impulsu leddiodou, stačí Vmetr mezi A a K, kde musí být 2V. Pozor na vliv paralelních součástek. Nepodaří-li se nám zajist 2V na leddiodě, je leddioda patrně proražená.
Obvod leddiody můžeme ignorovat a simulovat zavření/otevření fototranzistoru. Opět velice záleží na způsobu zapojení fototranzistoru. Nejideálnější je, je-li emitor (i přes odpor) uzemněn (pozor dvojí zemnící vodiče) a kolektor připojen přes odpor na kladný potenciál. Stav vysílání impulsu je registrován nízkým odporem přechodu. Chceme-li simulovat impuls a snímací výstup je brán z kolektoru (obr 3c), připojme zem do kolektoru fototranzistoru. Je-li výstup brán z emitoru (emitorový sledovač, obr 3b), impuls simulujeme zvýšením potenciálu v emitoru pomocí rezistoru (asi 330W) připojeného na +Ucc.

2. Simulace klidu (meziimpulzová mezera)

Vše je velmi analogické jako v předchozím případě. Opět lze klid simulovat na leddiodě a na fototranzistoru. Není sice dobré zkratovat nožičky anody a katody, ale je to nejefektivnější způsob jak zajistit nevysílání impulsu. Dle zapojení fototranzistoru simulujeme stav klidu. Na výstup z kolektoru je nutné připojit kladný potenciál. Pozor na průraz fototranzistoru. Ten by neustále držel v kolektoru zem. A u emitorového výstupu je doba klidu simulována spojením emitoru se zemí (zkratujeme Re). Pozor na průraz fototranzistoru, ten by držel v bodě emitoru kladný potenciál a pří zkratu Re by se zvýšil nepřiměřeně celkový proud zařízení.

Obr 3: vnitřní zapojení optočlenu

Shrnutí poruch optočlenu

a/ na leddiodě je neustále velmi malé (nulové) napětí
-není-li problém s jinými součástkami, je patrně je leddioda proražená

b/ na leddiodě jsou při vysílání asi 2V, kolektor/emitor nezmění po zkratu leddiody stav
-patrně proražen fototranzistor optočlenu

 • Katalog součástek : optoprvky
 • Optoprvky - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Články o svítivých diodách


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Základní elektronická zapojení
  Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
  knihy/zakladni_ele_zapojeni
  Lineární obvody
  Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
  ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
  Navrhování elektronických obvodů
  Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
  knihy/navrh_obvodu
  Články o elektronice
  Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
  internet/elektronika.php
  Měřící přístroje
  Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
  merici_pristroje/merici_pristroje.php
  Odkazník o elektronice
  Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
  seznam/elektronika
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Analogové součástky
  Využití klasických elektronických součástek v obvodech
  ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
  Lineární součástky
  Starší zapojení, zdroje a zesilovače
  ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.