Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Elektronické pasivní součástky

Rezistor

Rezistor je pasivní elektronická součástka, občas nazývaná odpor. Funkce spočívá ve vzniku úbytku napětí v elektrickém obvodě, nebo-li k omezení proudu v elektrickém obvodu. Zjednodušeně lze odpor přirovnat k vodiči (drátu), který vykazuje špatnou vodivost. Velikost hodnoty odporu je dána konstrukcí, množstvím a použitým materiálem. Nejčastěji se setkáváme s uhlíkovým materiálem pro tvorbu odporu. Konstrukce vlastního odporu se dělí na dva základní způsoby. Jedná se o drátové a vrstvičkové. Drátové odpory jsou již zastaralé a spočívaly v namotání izolovaného odporového drátu na nosnou keramickou trubičku. Později se tato metoda aplikovala na nanesení točené uhlíkové cestičky na keramický váleček. Podobnou výrobní technologií se provádí nalepení uhlíkového pásku přímo na tištěný spoj (SMD), nebo na keramickou destičku, kde místo nožiček jsou vodivé (lepící, pájecí) plošky. Množství uhlíkového materiálu též určuje výkon odporu.


Trimr

Je pasivní eletronická součástka využívající efektu resistoru. Jednoduše lze říci, že se jedná o proměnný odpor. Konstrukčně se snažíme o co nejmenší velikost trimru a v obvodech se umísťuje do problematických míst. Jeho úkolem je při oživování umožnit regulaci (doladění). Regulace se provádí šroubováčkem při otevřeném krytu. Pro uživatele nebývají tyto regulační prvky přístupné. Konstrukčně trimr vypadá tak, že uhlíková vrstvička je na keramické nebo pertinaxové destičce nanesena do půlkruhu, kde kolem ní jezdí kovový jezdec s vyvedeným kontaktem. Dříve se používal jezdec jezdící přes cívkově namotaný odporový drát. Použití této formy v méně častém protáčení jezdce způsoboval oxidační problémy.


Potenciometr

Je pasivní eletronická součástka využívající efektu proměnného odporu jako u trimru. Jeho konstrukce je připravena na častější protáčení a bývá vybaven i točící oskou (tyčinkou), která umožňuje nasazení knoflíku. Starší drátové potenciometry měli zcela opačný problém než trimry. Vlivem častého protáčení se jezdec mechanicky poškozoval. Také přejíždění jezdce přes odizolovanou část odporového drátu vytvářel jakýsi digitální efekt. To znamenalo, že nešlo plně lineárně měnit odpor, neboť se přeskakovalo po jednotlivých půlkách drátu. Dále se můžeme setkat s uhlíkovými potenciometry. Je to zvětšenina trimru. Bohužel po delší době projíždění jezdce dojde k vydrojení jemných uhlíkových zrníček, které způsobují chrčení v obvodech zpracovávajících zvuk.


Kondenzátor

Je pasivní elektronická součástka využívající efekt elektrostatického náboje vznikajícího mezi dvěmi odizolovanými vodivími plochami. Určujícími parametry jsou stičná plocha, druh izolace a tlouštka izolace. Konstrukčně se kondenzátory řeší do formy svitku. Stočené vodivé pláště mohou mýt poměrně vysokou kapacitu. S rostoucí hodnotou kapacity rostou i rozměry. Kvalita izolace mezi vodivími plášti určuje jak hodnotu, tak především kvalitu kondenzátoru. Ideálním dialektrikem (izolací) je vákum (i vzduch), ale to skýtá nemalé konstrukční problémy. Jako praktické dialektrikum se u nižších kapacit používá slída, nebo keramika. Ta má dobré protipůrazové vlastnosti. Mluvíme o suchých kondenzátorech. U kondenzátorů s vyšší kapacitou se používá dialektrika tzv. elektrolyt. Hlavní odlišností těchto kondenzátorů je nutnost dodržení polarity. Polarita zpravidla nemá vliv na funkci obvodu, ale při obrácené polaritě se rozkládá elektrolyt a snižuje se životnost kondenzátoru.


Cívka

Je pasivní elektronická součástka s analogicky opačnou frekvenční závislostí než kondenzátor. Zjednodušeně lze konstrukci cívky přirovnat k namotanému drátu na nějaké jádro. Ovšem i způsob namotání určuje výsledné parametry cívky. Cívka je definovaná svou indukčností, která se udává v H (Henry). Indukčnost je důsledek těchto parametrů: průřez a materiál vodiče (reálný odpor), tloušťka a materiál izolace (parazitní mezizávitová kapacita), počet otáček a způsob namotání. Velikost průřezu je velmi důležitá, neboť při menším průměru se zvětšuje reálný odpor cívky. Ideální cívka by měla mýt nulový vnitřní odpor. Cívky se používají převážně u střídavých signálů. Tvoří hlavní části motoru a zde jsou zpravidla proudově namáhány. U vf techniky není nutno brát zřetel na výkonové parametry cívky. V těchto obvodech může i malé mechanické poškození tvaru cívky způsobit změnu parametrů v celém obvodu. Použití většího množství cívek přináší složitost matematických výpočtu. Obecně platí: čím menší hodnota indukčnosti (méně závitů), tím lépe cívka propouští nižší frekvence.


Elektronka

Je starší elektronická součástka pracující na principu emise elektronů z nažhaveného vlákna. Emitující částice jsou přitahovány ke kladně nabité elektrodě. Cestou prolétávají mřížkou, která pracuje jako řídící elektroda. Vše je uzavřené ve vakuu. Dle způsobu připojení zpracovávaného signálu dělíme elektronky na přímo a nepřímo žhavené. Dříve se elektronek používalo v rádiích a televizích. Dnes je plně nahradily tranzistory. Jejich nevýhodou byla větší elektrická spotřeba za žhavení vlákna a nutné větší napěťové rozdíly v obvodech. I jejich velikost značně ovlivňovala velikost celého zařízení. V důsledku emise částic do prostoru při žhavení, vykazovaly elektronky menší životnost. Elektronky byly první součástky, u kterých se začalo používat konektorového způsobu zapojení do tištěného spoje. Příčinou byla častější výměna.


Baterie

Je eletronická součástka vykazující rozdílnost elektrických potenciálů (napětí). Používá se k mobilnímu přenosu zdroje elektrického napětí. Pracuje na principu vzniku elektrického napětí při chemické reakci. Definujícím parametrem je počet základních článků a objemová velikost článků. Počet základních článků udává (při seriovém zapojení) velikost napětí. Objemová velikost článků určuje výkon baterie. Obecně plátí: čím větší velikost baterie, tím déle je baterie schopna dodávat elektrický proud při jmenovitém napětí. Některé baterie pracují i s obráceným procesem. Při přiloženém napětí se vnitřní chemická reakce vrací do předchozího stavu. Po nabití, je baterie opět schopna dodávat elektrický proud. Definujícím parametrem je počet nabití, což je zpravidla parametr určující cenu baterie. Baterie se konstrukčně řeší jako univerzální (tužkové) nebo s konektorem.


Mikrofon

Je elektronická součástka převádějící akustický signál na elektrický. Klasické starší uhlíkové mikrofony pracovaly na principu stlačování uhlíkových zrníček akustickým tlakem. Důsledkem změny objemu uhlíkových zrníček docházelo ke změně odporu, která vytvářela v elektrickém obvodě analogový signál. Při proudovém přetěžování docházelo k spékání uhlíkových zrníček a snižovala se dynamika signálu. Dnes se používají kondenzátorové a piezoelektrické mikrofony. Kondenzátorové pracují se změnou kapacity membrány, která je rozechvívána akustickým tlakem. To si vyžaduje speciální předzesilovací obvody. Piezoelektrické mikrofony reagují na akustický tlak vznikem mechanického (resp. elektrického) napětí. Mikrofon definují tyto parametry: frekvenční rozsah a linearita, citlivost, zisk, prostorová dynamika převedená na elektrickou a konstrukční řešení (velikost).


Sluchátko

Je elektronická nevýkonová součástka sloužící pro převod elektrického signálu na akustický. Sluchátka prošla jako mikrofon určitým vývojem, ale její základní konstrukce je stejná. Skládá se z membrány připevněné na cívce uložené v magnetickém poli. Průchod analogového signálu cívkou způsobuje její chvění v magnetickém poli. Plocha membrány přenáší chvění do volného prostoru. Vzhledem k plošné velikosti membrány a účelu sluchátka je hlasitost a prostorová intenzita malá. Sluchátek se používá v telefonních přístrojích, kde není potřeba kvalitnější reprodukce. U studiových sluchátek je nutno dodržet dobré parametry pro reprodukci zvuku. Sluchátka jsou konstruována jako zmenšené reproduktory. Sluchátka klasifikují tyto parametry: frekvenční rozsah a linearita, výkon, impedance.


Reproduktor

Je elektronická součástka sloužící pro převod elektrického signálu na akustický. Jedná se o velkoplošnou membránu upravenou do trychtýře, kde ve středu se nalézá cívka v magnetickém poli. Při průchodu proudu cívkou dochází k pohybu membrány, která pohyb přenáší do volného prostoru. Reproduktory se liší konstrukčně a tím je určeno i jejich využití. Proto reproduktory dělíme na: basové, středové, výškové. V poslední době se používá tzv. ultra basových reproduktorů, pracujících jen na několika málo nízkých frekvencích. Zde se používá i tzv. dynamického vyvažování tahu vzduchu pomocí otvorů k zadní části membrány. Pro dobrou reprodukci zvuku hraje i velkou úlohu tvar membrány. Definujícími parametry reproduktorů jsou: frekvenční rozsah a linearita, výkon, vytvoření prostorové dynamiky (záleží i na prostoru) a ochrana proti zpětnému odrazu a vzniku prostorové rezonance (pokrytí popředí membrány speciální látkou).


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích Následující článek
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Polovodičové spínací obvody
Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.