www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Velikost přechodových odporů

Polarizovaný PN přechod v propustném směru se zjednodušeně dá říct, že se chová jako vodič. Tuto vlastnost jsme si uváděli i u diody. Říkali jsem si také, že to není úplná pravda. A u tranzistoru je tato skutečnost poněkud složitější. Díky proudovému řízení Ib proudem se nám mění hodnota Ic proudu. Velikost Ic proudu je dána vnitřním odporem přechodů kolektor-emitor. Protože přechod kolektor-emitor je tvořen dvojicí PN přechodů, nechová se jako klasická dioda, která (zjednodušeně) respektuje zavřeno/otevřeno. Díky řídícímu proudu Ib lze přechod kolektor-emitor dostat do stavů zavřeno/polootevřeno/zavřeno, což je obdoba dřívějšího vývoje řízené diody. O tom, jaké budou hranice jednotlivých stavů, rozhoduje katalogový typ tranzistoru, nebo-li technologie výroby PN přechodů. U určitých typů tranzistorů (spínacích) se vyžaduje pouze stavů zavřeno/otevřeno. Hlavním parametrem určující technologii výroby tranzistorů se stávají přechodové odpory tranzistorů v otevřeném kolektor-emitor přechodu a parazitní kapacity přechodu v zavřeném stavu.


Obr.3: Kolektor-emitorový přechod a jeho náhradní schéma vnitřního odporu

Na obr.3 je znázorněn rezistor rc, který představuje reálný odpor celého přechodu kolektor-emitor. Hodnota reálného odporu je řízená velikostí proudu Ib. Budeme-li potřebovat, aby se obvodově přechod kolektor-emitor choval jako vodič, měla by být hodnota reálného odporu rc rovna nule. My ale víme z vlastností PN přechodů, že nelze technologicky zajistit tak kvalitní přechod. Proto zavádíme pojem přechodový odpor tranzistoru rc, který nás informuje o kvalitě tranzistoru, zapojeného jako spínací člen. Z teplotních vlastností PN přechodů víme, že při vyšší teplotě se stává přechod vodivější. Této skutečnosti nelze plně využít, neboť bude-li tranzistor zapojen v půslním režimu, nestačily by se přechody zchladit. V závěrném směru PN přechod při vyšších teplotách vykazuje vyšší závěrný proud a znehodnocoval by stav tranzistoru zavřeno. Bude-li přechodový odpor tranzistoru velmi malý, bude umožňovat průchod většího Ic proudu. Nebude-li hodnota Ic proudu obvodově korigována (např. zpětná vazba), může být tranzistor ohrožován vlastním Ic proudem. Při překročení Ic nad Icmax, může dojít k neopakovatelnému průrazu a tedy ke zničení tranzistoru. U výkonových spínacích tranzistorů se předpokládá nízkého přechodového odporu rc. Důsledkem obvodového pracovního zapojení vzniká na přechodu vyšší ztrátový výkon (teplo). Tranzistory pracují za doporučených hodnot s odvodem přebytečného tepla, nebo-li s chlazením. • Katalog součástek : Tranzistory
 • Tranzistory - konstrukce pouzdra, značení tranzistorů
 • Články o tranzistorech
 • Poruchy tranzistoru v obvodech
 • Náhrady trantzistorů
 • Schémata s tranzistory


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Měřící přístroje
  Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
  merici_pristroje/merici_pristroje.php
  Od krystalky k modelům
  Byla jakousi kronikou amatéra.
  elektronika/krystal/obsah_krystal.php
  Katalogy TDA
  Katalogový list analogových zesilovacích součástek
  stranky/katalog/ark0_2.php
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Stavíme přijímače VKV
  Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
  vkv/obsah_vkv.php
  Hledání schémat
  Vyhledání elektronického schématu
  fb_csm/vyhledavac_schemat.php
  Fyzikální základy elektrotechniky
  Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
  elektronika/elektrotechnika_1
  Digitální konstrukce
  Velké množství schémat s integrovanými obvody
  ar/konstrukce_ar_2/
  Lineární obvody
  Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
  ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.