www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor

Z funkčního chování tranzistoru je patrné: Nebude-li protékat bázovým přechodem proud, Ib=0mA, měly by kolektor-emitorové PN přechody být neprůchozí pro Ic proud. Ačkoliv bude na přechodu kolektor-emitor spadat napětí Uce, jsou přechody v kolektorovém okruhu blokovány, nebo-li vykazují vysoký reálný odpor. Opět z vlastností PN přechodů víme, že ačkoliv je PN přechod zavřený, vykazuje závěrný (reverzní) proud Ir a kapacitu přechodu. Závěrný proud Ir je velmi malý, ale při vyšších teplotách rapidně roste.


Obr.4: Vliv teploty na velikost závěrného proudu PN přechodu

Na obr.4 je závislost velikosti závěrného Ir proudu na závěrném Ur napětí. Změna Ir proudu se změnou Ur je velmi malá. Vzhledem k praktickému zapojení tranzistorů se nepředpokládá kV hodnot závěrného napětí, lze tuto závislost ignorovat. Bohužel změna závěrného proudu je závislá na teplotě přechodu. Bude-li přechod v pulsním režimu zahříván proudem Ic v propustném směru, bude jeho teplota vyšší, a přechod bude propouštět vyšší závěrný proud. Tento vyšší závěrný proud bude snižovat kvalitu stavu tranzistoru - zavřeno.


Obr.5: Kolektor-emitorový přechod a náhradní schéma vnitřního odporu a parazitní kapacity

Na obr.5 je náhradní zapojení odporu a kondenzátoru uzavřeného kolektor-emitor přechodu. Ideálně zavřený přechod by vykazoval nekonečnou hodnotu vnitřního odporu rc a nulovou parazitní kapacitu Cp. Hodnota vnitřního odporu přechodu se pohybuje v MW a kapacita v pF. V určitých oblastech elektroniky lze tyto hodnoty ignorovat. Bohužel v oblasti vf techniky jsou tyto vlastnosti PN přechodů hlavním kritériem pro technologie výroby tranzistorů. Uváděli jsme, že pokud není tranzistor zapojen ve speciálních napěťových obvodech, lze závislost reverzního proudu ignorovat. Jinak je tomu v případě parazitní kapacity. Ta je přímo závislá na hodnotě závěrného napětí. Nepříjemnost parazitní kapacity spočívá právě v její změně v závislosti na změně napětí Uce. Ačkoliv nemusí docházet k velkým změnám statických pracovních bodů, mění se kapacita i s dynamickými změnami aktuálního pracovního bodu. Paralelní zapojení rc a Cp tvoří rezonanční obvod, který může vykazovat paralelní rezonanční kmitočtové pásmo s nízkým reálným odporem. Díky této skutečnosti může sám tranzistor ovlivňovat ziskovou úroveň zpracovávaného vf signálu. Řešit situaci lze výběrem vhodného tranzistoru nebo speciálním obvodovým zapojením. Technologií výroby PN přechodů lze vliv parazitní kapacity jak zvýšit, tak snížit. Některé polovodičové součástky využívají efektu změny kapacity přechodu se změnou přiloženého napětí.

 • Katalog součástek : Tranzistory
 • Tranzistory - konstrukce pouzdra, značení tranzistorů
 • Články o tranzistorech
 • Poruchy tranzistoru v obvodech
 • Náhrady trantzistorů
 • Schémata s tranzistory


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Elektronické obvody
  Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
  katalogy/fb_csm/index.php
  Prodejci součástek
  Seznam firem prodávajících elektronické součástky
  katalogy/prodejci_soucastek/
  Odkazník o elektronice
  Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
  seznam/elektronika
  Výkonové tranzistory
  Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
  knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
  Analogové součástky
  Využití klasických elektronických součástek v obvodech
  ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Elektronika II.
  Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
  elektronika2/obsah_ele2.php
  Praktická zapojení
  Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
  tyristory/obsah_tyristory.php
  Zapojení kabelů
  Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
  konektory.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.