www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Komutační vlastnosti PN přechodů

Další vlastnost klasifikující polovodičové součástky je doba ustálení závěrného proudu. Jak u diod, tak i u tranzistorů, vykazují PN přechody tzv. setrvačnost nosičů nábojů při překlápění z jednoho stavu do druhého. Tento nežádoucí efekt způsobuje dočasné zvýšení závěrného proudu přechodu. Na obr.6 jsou znázorněny průběhy sinus signálu, které byly jednocestně usměrněny jedním PN přechodem při různých kmitočtech.


Obr.6: Velikost komutačního efektu při různých frekvencích

Závěrný komutační impuls je definovaný svým obsahem, který určuje jeho nežádoucí vliv. U diod se v katalogu udávala tzv. doba ustálení závěrného proudu. U tranzistoru, který má dva přechody, se určuje doba zpoždění reakce kolektorového proudu k bázovému. Jedná se především o spínací tranzistory.


Obr.7: Doba opoždění kolektorového proudu vůči bázovému budícímu

Na obr.7 je znázorněna opožděná reakce spínacího tranzistoru na obdélníkový bázový budící proud. S náběžnou hranou obdélníku dochází v PN přechodu k uspořádání nosičů nábojů. Předchozí stav nosičů nábojů mohl být díky vyšší intenzitě záporné polarizace v extrémním stavu. Doba uspořádání nosičů náboje se zdelší o dobu přeuspořádání předchozího stavu do vyváženého a následné aktuální polarizace. Díky této skutečnosti je průchod kolektorového proudu časově opožděn.
V době postupné nové polarizace přechodu a době ustálení dochází k dalšímu nepříznivému jevu. Ten způsobuje lichoběžníkové náběžné a sestupné hrany. Kdyby došlo k uspořádání částic v jednom časovém okamžiku, byly by obdélníkové hrany dle obr.7. Skutečný tvar zpracovávaného obdélníku můžeme pozorovat na obr.8.Obr.8: Zkrácení obdélníkového průběhu díky náběžné a sestupné době přeuspořádání částic

Vlastní lichoběžníkovatost ještě podporují parazitní kapacity ve vlastním tranzistoru a obvodové kondenzátory. Parazitní kapacity v IO způsobují snížení pracovní frekvence (integrační efekt), neboť je nutno akceptovat doby platnosti log1 a log0. Je nutno si uvědomit, že při přechodu z jedné logické úrovně do druhé prochází aktuální hodnota napětí zakázaným pásmem. V oblasti IO a spínacích tranzistorů se definuje doba zpoždění výstupní reakce ku vstupní. Technologie výroby tranzistorů a integrace PN přechodů na čip se specializuje na co nejkratší zpoždění. Dle tohoto parametru PN přechodu jsou definovány další parametry jako přístupová doba a pod.
U sinus signálu se projevují také komutační vlastnosti PN přechodů. Ačkoliv efekt komutace PN přechodů není tak velký jako u razantnějšího obdélníkového průběhu, projevuje se omezením horní pracovní frekvence tranzistorů. Při velmi vysokých frekvencích sinus signálu se nestačí nosiče nábojů přizpůsobovat dynamickým změnám elektrického pole a zůstávají ve střední části elektrického pole. Snížení reakce nosičů náboje způsobuje snížení dynamického zesílení celého tranzistoru. Chaotický pohyb částic nosičů nábojů způsobuje vznik šumů a rušivých frekvencích. U vf tranzistorů je velmi podstatné i prostorové uspořádání dvojic PN přechodů. Začínají se projevovat i parazitní kapacity mezi rozdílně polarizovanými elektrickými prostory (zjednodušeně vodivostmi). Proto se technologie výroby vf tranzistorů specializují na vláknové uspořádání dvojic PN přechodů (obdoba hrotových diod). Styčné plochy jednotlivých vodivostí jsou velmi malé, tudíž ultra vysokofrekvenční tranzistory jsou nízkovýkonové. U vf tranzistorů vlastnosti PN přechodů určují maximální transportní kmitočet. V katalogu se můžeme setkat se závislostí poklesu zesilovacího účinku s rostoucí pracovní frekvencí. V dnešní době dokáží technologie výroby tranzistory i s pracovním kmitočtem v GHz. Mluvíme o speciálních mikrovlnných tranzistorech například pro satelity.

 • Katalog součástek : Tranzistory
 • Tranzistory - konstrukce pouzdra, značení tranzistorů
 • Články o tranzistorech
 • Poruchy tranzistoru v obvodech
 • Náhrady trantzistorů
 • Schémata s tranzistory


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Stavíme přijímače VKV
  Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
  vkv/obsah_vkv.php
  Lineární součástky
  Starší zapojení, zdroje a zesilovače
  ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
  Hledání schémat
  Vyhledání elektronického schématu
  fb_csm/vyhledavac_schemat.php
  Výkonové tranzistory
  Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
  knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
  Odkazník o elektronice
  Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
  seznam/elektronika
  Elektronika v domácnosti
  Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
  elektronika/elektro_doma
  Navrhování elektronických obvodů
  Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
  knihy/navrh_obvodu
  Polovodiče, tranzistory, diody
  Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
  knihy/polovodice/obsah_pn.php
  Polovodičová technika
  Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
  elektronika/polovodicova_technika
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.