www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Digitální signál

Obr.4: Časový průběh digitálního signálu

V mikroprocesorové technice a v oblasti logických obvodů se používá digitální signál (obr.4). Digitální signál je svou podstatou pevně definovaný a nelze jeho parametry obvodově měnit. Digitální signál rozlišuje dva základní stavy. Logickou 1 a 0. Tyto logické úrovně prezentují informaci o velikosti jednoho bitu. Z fyzického hlediska jsou tyto logické stavy definovány hodnotou natětí. Dle používaných hodnot napětí se určuje i typ použité logiky. V praxi se používají IO stejné typové řady, které zpravidla používají stejných hodnot logických úrovní. Pro naše další pokračování budeme akceptovat hodnotu +Ucc jako log1 a 0V (zem) jako log0. Logické hodnoty jsou napěťového charakteru s obdélníkovým tvarem průběhu. Pro jednoduchost budeme uvažovat logické úrovně za ideální tvary obdélníku. Problém nastává u velmi rychlých operací s obdélníkem. Jeho tvar nelze považovat za obdélník, ale za lichoběžník. Jedná se především o kvalitu generátoru a o maximální transportní frekvence použitých IO. Na obr.5 je nakreslen skutečný průběh obdélníku.

Obr.5: Skutečný tvar log1

U digitálního signálu se začíná projevovat i problematika přechodů logických úrovní, nebo-li náběžné a sestupné hrany. Z obr.5 je vidět, že logická jednička (+Ucc) je dosažena až po době náběhu. V době náběhu napětí prochází tzv. zakázaným pásmem. Zakázané pásmo je hodnota napětí mezi logickými úrovněmi, do které se nesmí napětí prezentující logickou úroveň dostat. V jiném případě nemusí vstupní hradla IO vyhodnotit správnou logickou úroveň. Tyto skutečnosti jsou důsledkem toho, že nelze používat IO, které nejsou časově přizpůsobeny. U IO se určí maximální transportní kmitočet. Při vyšším taktování obdélníkem nemusí IO správně pracovat. Celou problematiku sestupných a vzestupných hran komplikuje ještě ta skutečnost, že v době přechodu logické úrovně dochází k různým připravovacím procesům, bez kterých by daná skutečnost ani nevznikla. Složité procesy se dějí ve vlastním IO a jsou plně ovlivněny parametry U,I a času. Pro nás bude IO funkční blok, který bude pomocí vstupně výstupních a řídicích pinů vykonávat f Uvedli jsme, že digitální signál je napěťového charakteru. Informace je obsažena v hodnotě napětí. Je zřejmé, že budeme muset akceptovat určité skutečnosti týkající se stability napětí. Každý zdroj logické hodnoty (generátor, výstupní hradlo IO) dovede zajistit stabilní log1 do určitého zatížení. Zatížením jsou myšlena paralelně připojená hradla, která způsobují příčné proudy. Velikost příčných proudů nesmí výkonově ohrozit zdroj logické úrovně. Při nepřiměřeném odběru proudu může mít log1 tendenci napěťově klesat a dostat hodnotu napětí do zakázaného pásma.
Digitální signál je velmi citlivý na parazitní kapacity. Parazitní kapacity způsobují zaoblení obdélníkového průběhu (integrační efekt). Při přenosu digitálních dat po metalickém vedení (kabelu) je nutno akceptovat vzdálenost (odpor) a kapacitu. Dle těchto skutečností se určí maximální provozní kmitočet pro taktovaný přenos informací. Digitální signál lze přenášet optickým kabelem, potom hodnoty RLCG nemají vliv.
Digitální signál používaný v PC na sběrnicích je také ovlivněn parazitní kapacitou. Ta je způsobena souležícím umístěním cest tištěného spoje a velmi malých vzdáleností od sebe. Pohyb dat například na adresové sběrnici je omezen na určitou hranici. Při překročení pracovní frekvence se při určitých logických stavech na sběrnici mohou jednotlivé obdélníky ovlivnit a způsobovat tak chyby.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.