www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Digitální signál superponovaný

Digitální signál jsme si definovali jako dvoustavový, akceptující log1 (+Ucc) a log0 (0V). V praxi je občas nutno přenášet digitální signál ke koncovému zařízení, a ještě zajistit napájení pro příjemce dat (koncového zařízení). Digitální signál je superponován na vyšší hodnotu napětí. (obr.6).

Obr.6: Digitální signál superponovaný na vyšší napětí

Superponační napětí bude v koncovém zařízení zdrojem energie. Superponační napětí bývá voleno vyšší, aby se dle výkonové podmínky uzavíral nižší proud. V přijímací části koncového zařízení se snímá změna nosného superponačního napětí a změny se převedou do logiky vnitřních IO. Vlastní hodnota superponačního napětí je odebírána jako úbytek napětí v sériovém obvodu. Dynamický úbytek napětí je pomocí stabilizátoru převeden na stabilní jmenovité napětí, které bude +Ucc pro vnitřní IO a jiné součástky. Vlastní přenos informace je nárůstem nebo poklesem hodnoty superponačního napětí. Diference změny je dána velikostí superponačního napětí a musí být taková, aby vstupní vyhodnocovací obvody rozpoznaly, jakou logickou úroveň představuje aktuální hodnota napětí.
Obdobného způsobu přenosu informací se používá například v telekomunikacích. Vzdálenou jednotku nelze externě napájet, proto se napájecí napětí musí zajistit po vedení. Digitální data mohou představovat digitalizované hovory více účastníků. Tato kombinace napájení a přenosu informací má velkou výhodu v tom, že po dvoudrátovém vedení lze redukovat počet telefonních linek. V ústředně jsou telefonní přípojky sloučeny v digitální kanál pomocí dvoudrátového vedení přenášeny do vzdálené oblasti a ukončení je provedeno zařízením, které nepotřebuje cizí zdroj energie.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.