www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Analogový signál superponovaný

Obr.3: Časový diagram superponovaného sinus signálu na napětí Usp

Na obr.3 můžeme vidět časový průběh nejpoužívanějšího signálu v klasické elektronice. Jedná se o změny napětí kolem statické přímky, která udává superponační napětí. Dle matematické změny lze určit, zda je signál periodický nebo neperiodický. Dle obr.1 vykazuje změna napětí pravidelnost, neboť sinus průběh se neustále opakuje. Například v nf technice, kde se používá hudební typ signálu, je průběhu neperiodického. Protože diference je změna napětí, je to i změna proudu. Nyní se dostáváme k první fyzické charakteristice, a to je výkon signálu. Přestože víme, že výkon je dán součinem napětí a proudu, rozlišujeme dva základní charaktery signálu, proudový a napěťový. Když jsme se seznamovali se základními parametry funkčních bloků, uváděli jsme si vstupní a výstupní hodnoty a maxima. Výkon výstupu předchozího funkčního bloku je dán součinem U2.I2. Při tendenci zvyšování odběru proudu I2 a zachování výkonové podmínky, bude mít U2 tendenci klesat. Tím se přirozeně sníží dynamika a signál se znehodnotí. A proč tedy s Analogicky opačný charakter signálu je proudový. Vazba takového signálu je zpravidla provedena tzv. otevřeným výstupem. Pro uskutečnění vazby je nutno propojení statických bodů dvou funkčních bloků. Zdrojem přenosu informace je změna (diference) proudu. Použití signálu proudového charakteru komplikuje jeho kontrolu v praxi. Je nutno rozpojit proudové okruhy, což může přinést na desce tištěného spoje nemalé problémy. Přirozeně při analýze poruchy se stává napěťová technika neúčinná. Signál proudového charakteru bývá připojen na další funkční blok s poměrně nízkým reálným vstupním odporem. Při nezatíženém výstupu (u otevřeného výstupu) lze sledovat vyšší napěťové diference. Ty jsou způsobeny neuzavřením proudového okruhu. Klasický příklad je reproduktor. Proud vychyluje membránu až po uzavření elektrického obvodu.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.