www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Indukční a vázaná vazba

Další způsob provazbení signálu mezi jednotlivými stupni tranzistorů lze provést pomocí indukční vazby. V kapitole indukčních vazeb mezi funkčními bloky jsme se seznámili s mnoha způsoby tvorby indukčních vazeb. V oblasti vf techniky, kde se indukčních vazeb používá nejvíce, je vlastní cívka doplněna kondenzátory nebo je vazba provedena vazebními transformátory. Díky cívkám, kondenzátorům a transformátorům lze sestavit mnoho typů indukčních vazeb. Bohužel jejich obvodové vnímání ze schématu je abstraktní. Vazba svou podstatou činnosti přenáší energii z jednoho obvodového okruhu do druhého. Podívejme se na zapojení indukční vazby na obr.3a),b).

Obr.3: a) indukční vazba; b) indukční vázaná rezonanční vazba tranzistorových stupňů

Vlastní indukční vazba je provedena přenosem elektromagnetické energie v uzavřeném magnetickém toku. Dle způsobu umístění vazebních cívek (na feritové tyčince, jádru či transformátorku) se uzavírají magnetické toky. Dle poměrů závitů, průměru cívek jednotlivých vinutí jsme si uváděli jednotlivé charaktery signálů. Informačně: Obecně platí: čím je sekundární vinutí kratší, tím je jeho výstupní výkon proudově silnější (např. pájka). Obráceně pak: je-li sekundární vinutí vícezávitové, je na něm větší napětí s měkkým zdrojem proudu (např. lékařský induktor proti refma).

Nyní se podívejme na vlastní zapojení vinutí cívek v tranzistorových obvodech. Primárním vinutím zpravidla protéká kolektorový proud. Reálný odpor cívky je pro tranzistor náhradou za Rc. Procházející kolektorový proud způsobuje indukci v sekundárním vinutí, které je připojeno na bázový okruh dalšího tranzistoru. Indukce proudu v sekundárním vinutí je zdrojem budícího proudu tranzistoru T2. Dle poměrů hodnot cívek je určený charakter indukční vazby. Zpravidla se používá méně závitového sekundárního vinutí, které má spíše proudový charakter. Vlastní přenos signálu je způsoben změnou Ic v T1, která způsobuje změny magnetických toků, a změna proudu sekundárního vinutí způsobuje změnu aktuálního pracovního bodu v pracovní oblasti T2. Dle nastavení pracovní třídy T2 je určeno i výstupní zesílení a tvarové zkreslení.

Vzhledem k frekvenčním vlastnostem cívek (indukčnost) a kondenzátorů (kapacita) je účinnost vazby omezena frekvenčním charakterem použité kombinace RLC součástek. V praxi to znamená, že průtok proudu Ic (přes vinutí cívky) bude největší pouze při určitém kmitočtu. Nebo-li účinnost vazby je nejvyšší jen pro jednu frekvenci či frekvenční pásmo. O jaké hodnoty kmitočtů se bude jednat? Dle zapojení RLC součástek může obvod vykazovat frekvenční charakter dolní, horní nebo pásmové propusti či zádrže. Při složitější kombinaci se obvod může jevit jako paralelní, sériový nebo vázaný rezonanční obvod. Hodnoty horních, dolních nebo rezonančních kmitočtů lze vypočítat pomocí náhradních schémat, informativních vzorečků nebo experimentálně nastavit při ladění obvodu. Protože matematická formulace náhradního schématu je složitá, byly vytvořeny informační vzorečky, které nás s určitou přesností informují o hodnotách použitých součástek. V praxi se používá některý RLC prvek jako laditelný, který nám při oživování pomáhá ob Proč se používá tak velké množství různých kombinovaných indukčních vazeb? Vysvětlení je jednoduché. Indukční vazby s tranzistory vykazují dobré vlastnosti strmosti a zisku. Strmost je díky složitějšímu zapojení RLC součástek dobrá a vlivem zesilovacích účinků tranzistoru zpracovávaný signál neztrácí výkonový zisk. Vlastní využití těchto složitějších indukčních vazeb si vysvětlíme v kapitole úzkopásmové zesilovače a aktivní filtry. • Katalog součástek : Tranzistory
 • Tranzistory - konstrukce pouzdra, značení tranzistorů
 • Články o tranzistorech
 • Poruchy tranzistoru v obvodech
 • Náhrady trantzistorů
 • Schémata s tranzistory


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Navrhování elektronických obvodů
  Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
  knihy/navrh_obvodu
  Polovodičová technika
  Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
  elektronika/polovodicova_technika
  Elektronika II.
  Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
  elektronika2/obsah_ele2.php
  Monolitické integrované obvody
  Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
  monoliticke_integrovane_obvody
  Praktická zapojení
  Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
  tyristory/obsah_tyristory.php
  Články o elektronice
  Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
  internet/elektronika.php
  Katalogy TDA
  Katalogový list analogových zesilovacích součástek
  stranky/katalog/ark0_2.php
  Elektroakustické součástky
  Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
  elektronika/konstrukce_soucastek
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.