www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Tvarové zkreslení při digitalizaci (A/D - D/A)

Princip digitalizace spočívá v nedokonalosti lidského ucha. Zjistilo se, že není potřeba přenášet a uchovávat celý reálný čas, ale stačí pouze použít vzorky z analogového signálu. Kvalita digitalizace je určena vzorkovací frekvencí a počtem bitů v digitální slabice. Tyto parametry určují i tvarové zkreslení signálu. Předpokládejme digitalizaci harmonického signálu, například sinus signálu a pozorujme tvarové zkreslení na osciloskopu (obr.2).

Obr.2: Deformace sinus signálu po digitalizaci

Sinus signál je vzorkován určitou frekvencí. Každému vzorku je přiřazena hexadecimální hodnota. Vzhledem k tomu, že sinus signál je harmonický, má v každém časovém okamžiku jinou hodnotu. Obvod vyhodnocení vzorku bude muset aktuální hodnotu přiřadit nejbližší logické kombinaci. V tomto okamžiku nastává první tvarové zkreslení. Dle vlastnosti zaokrouhlení se po opětovném převodu objeví nepřesnost digitalizace. Velikost vzniklé chyby lze korigovat počtem bitů v digitální slabice. Obecně platí, že při 8 bitové digitalizaci bude vyšší nepřesnost, než u 12 bitové. Čím více bitů bude obsahovat digitální slabika, tím bude digitalizace kvalitnější. Budeme-li náš digitalizovaný sinus signál převádět D/A na analogový, bude mít krokový průběh, což je patrné z osciloskopu (obr.2). Čím hustější a jemnější krokování, tím bude převedený signál pravdivější.

Velmi jednoduchým způsobem lze snížit efekt vzniklých kroků. Pomocí vyhlazovacího kondenzátoru a integračního efektu se jednotlivé kroky budou lineárněji měnit. Výsledek této linearizace je tím účinnější, čím kratší budou časové vzdálenosti mezi jednotlivými vzorky. Zde nastává druhé tvarové zkreslení, které je určeno hodnotou vzorkovací frekvence.

Ačkoliv dochází k tvarovému zkreslení, lze tuto skutečnost ignorovat. Lidské ucho neumí tuto malou změnu signálu rozpoznat. Této skutečnosti se využívá v telekomunikacích pro stabilnější kvalitu přenosu hovorů. Dalším pozitivem je možno vkládat další hovory v čase mezi dvěma vzorky jednoho hovoru.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Polovodičové spínací obvody
Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.