www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Frekvenční charakteristiky

Frekvenční charakteristiky mají své uplatnění především v oblasti přenosu a zpracování signálu. Vzhledem k tomu, že cívky a kondenzátory jsou frekvenčně závislé, tak nám v různých kombinacích ovlivňují parametry signálu celého funkčního bloku. Různými kombinacemi kondenzátorů a cívek jsou míněny třeba:

· RLC paralelní, seriové rezonanční obvody
· LC filtrační Pí, T články
· transformátory a podopně

Pří použití složitějších kombinacích LC není v našich silách využivat přesných, složitých matematických vzorců. Udává se pouze informativní vzoreček s vytvořenými konstantami a s základnímy proměnnými R,L,C,f. Názorněji nás ale zasvětí frekvenční charakteristika. Na obr. 2.7 je jedna z nejpoužívanějších. Je to závislost napěťového zesílení na frekvenci, nebo-li ůtlumová charakteristika. Nejpoužívanější proto, protože se změnou frekvence se mění odpor kondenzátorů a cívek, což je základní jev těchto součástek. Dle využité kombinace LC dostává křivka svůj specifický tvar, který se dá využít jako:

a/ dolní prousť (horní zádrž)
b/ horní propusť (dolní zádrž)
c/ pásmová propusť
d/ pásmová zádrž
e/ složitější průběhy

U těchto charakteristik je podstatná i strmost křivky. Například u pásmových propustí či zádrží je podřeba co nejstrmější charakteristika. Strmost se udává převážně poklesem úrovně na oktávu (o určítou frekvenci). Jednotkou úrovně jsou decibely dB, dříve nebo v telekomunikacích se používají nepry N.
Tak jako v každém grafu, tak i v těchto typech se dá určit pracovní oblast. Ta je dána body, se kterými se setkáme dle způsobu LC zapojení:

fd ... dolní mezní frekvence
fh ... horní mezní frekvence
fs ... střední frekvence (v pásmu)
fo ... střední nebo rezonanční frekvence
B ... šířka pásma (B=fh-fd)Obr. 2.7 Útlumová frekv. charakteristika
Obr. 2.8 Frekvenční šumová charakt.

Ale jak určit hodnotu mezních kmitočtů? Jednoduše lze říct, že mezní kmitočet je dán určitým poklesem úrovně od střední nebo rezonanční hodnoty. V běžné praxi se užívá pokles o 3 dB.
S frekvenčními závislostmi se budeme setkávat neustále, zvlášť pak v oblasti nf a vf techniky. Na obr 2.8 je znázorněna další z možných charakteristik. Vliv šumů a rušivých napětí na frekvenci, ktará by se mohla uvést třeba u vf zesilovačů.
Na závěr k problematice grafů a charakteristik zbývá jen dodat, že nám pomáhají jak při konstrukcích (s polu s matematikou), tak i v teorii pro názornější vnímání chování vlastních funkčních bloků. Grafy nám ukazují, které části použít pro návrh pracovní oblasti, nežádoucí místečka, vliv pozitivních i negativních změn tvaru křivky.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.