www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Princip proudové ochranyObr. 11.5.8: LED dioda využívající úbytku napětí na filtračním článku

Na obr.11.5.8 je filtrační článek, který obsahuje rezistor R. Rezistor svou hodnotou omezuje maximální proud do zátěže. Průtok výstupního proudu způsobí úbytek napětí na odporu R. Úbytek napětí je tím větší, čím větší bude výstupní proud. Analogický způsob měření proudu pomocí úbytku napětí. Důležitá je polarita vzniklého úbytku napětí. Kladnější potenciál je na vstupních svorkách U1 a je v obrázku označeno ++. Kdyby došlo ke zkratu na výstupu (U2=0V), spadlo by celé napětí na odporu R. V tomto případě by byl rozdíl potenciálů tak velký, že by rozsvítil LED diodu. LED by svým svitem signalizovala zkrat. Tento jednoduchý způsob je základem i pro proudové omezení a proudovou ochranu. Úbytek napětí na odporu R se pomocí tranzistoru (zapojeného jako impedanční převodník) svede na napětí proti zemi Ud. Toto napětí se dá zpracovávat různými způsoby. Například při určité hodnotě napětí Ud, které prezentuje odebíraný proud, diferenční obvod uzná proud příliš velký, překlopí logický stav a zablokuje výkonový tranzistor. Proud přestane protékat zátěží. Jedná se o proudovou ochranu. Proudové omezení pracuje podobně s tím rozdílem, že uživatel reguluje potenciometrem referenční napětí diferenčního obvodu UdRef pro operační zesilovač OZ.

 • Katalog součástek : Rezistory, potenciometry Tesla
 • Barevné značení odporů TESLA
 • Články o rezistoru jako odporu
 • Poruchy rezistoru v obvodech


 • Katalog součástek : Kondenzátory Tesla
 • Barevné značení diskových kondenzátorů
 • Barevné značení kondenzátorů TESLA
 • Články o kondenzátorech
 • Poruchy kondenzátoru v obvodech


 • Katalog součástek : optoprvky
 • Optoprvky - konstrukce pouzdra, značení diod
 • Články o svítivých diodách


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Katalog polovodičů
  Analogové integrované obvody
  obsah_katalog_tesla.php
  Weby o elektronice
  Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
  elektronika/odkazy.php
  Mezní hodnoty součástek
  Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
  mezni_hodnoty/obsah.php
  Základní elektronická zapojení
  Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
  knihy/zakladni_ele_zapojeni
  Polovodiče, tranzistory, diody
  Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
  knihy/polovodice/obsah_pn.php
  Články o elektronice
  Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
  internet/elektronika.php
  Měřící přístroje
  Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
  merici_pristroje/merici_pristroje.php
  Výpočty filtrů
  Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
  filtry/index_filtry.php
  Hledání součástky
  Vyhledání součástky dle katalogového označení
  vyhledavac_soucastek.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.