www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Koncový stupeň

Úkolem koncového stupně je výkonově zesílit signál z předchozích obvodů a budit tak cívky reproduktorů. Vstupní signál do koncového stupně má napěťový charakter s velmi malým výkonem. Vstupní signál je připojen na vyšší impedanci vstupních částí koncového zesilovače. Výstupní signál je připojen na cívky reproduktorů. Vzhledem k velmi malým impedancím cívek (4 nebo 8 Ohmů) je výstupní signál proudového charakteru. Také dynamika signálu je již určena diferencí proudových poměrů.
Ačkoliv dnes existuje mnoho možností jak sestavit koncový výkonový stupeň, např. s IO, pracuje se ve dvou základních obvodových zapojeních. Normální a dvojčinné zapojení. Rozdíl spočívá v metodách zesilování jednotlivých polarit harmonického signálu. Dvojčinné zapojení zpracovává každou polaritu zvlášť a na konci obvodu obě polarity sloučí. Normální zapojení koncového stupně se používá u méně výkonových zesilovačů a signál je zpracováván na superponačním napětí, které tvoří i statické parametry v obvodu. Dnes se používá integrovaných výkonových zesilovačů, ale fyzicky se jedná o několik hlavních výkonových tranzistorů s přídavným externím chlazením. Integrovány jsou do čipu i pomocné tranzistory, které vytvářejí stabilizační zpětné vazby nebo teplotní ochrany. Struktura čipu je zdvojená pro stereo využití.
Hlavním kritériem koncového stupně je tvarové zkreslení, frekvenční linearita, dynamika a zesílení. Zesílení je určeno z obvodového zapojení nebo z počtu zesilovacích stupňů. U IO je zpravidla určeno výkonové zatížení a nelze tyto IO zapojovat za sebou s cílem matematického zvětšování zesílení. Tak jako na každý funkční blok v zesilovači, tak i na koncový stupeň jsou kladeny podmínky minimálního tvarového zkreslení. U maximálních zesílení definovaného koncového stupně se však nevyhneme tvarovému zkreslení. Jedná se o přirozené tvarové zkreslení, které se dá v přílišné hlasitosti opomenout. Nemá-li zesilovač ochranou proti přebuzení, dochází při větším napěťovém vstupním signálu k výraznému tvarovému zkreslení. S touto problematikou se setkáváme i u dynamiky koncového stupně. Koncový stupeň (spolu s reproduktory) převádí elektrickou dynamiku na hudební. Dle obvodového zapojení je určena i kvalita reprodukce dynamiky signálu. Ačkoliv je dynamika signálu námi řízena mimo koncový stupeň, je v koncovém stupni ovlivňována zpětnými vazbami. Zpětné vazby se snaží o dodržení stabilních pracovních bodů. Některé extrémní dynamické výchylky narušují statické body v obvodech, které dotahují zpětné vazby. Může dojít (zvláště po delší výkonové době) k poklesu dynamiky. Na koncový stupeň jsou kladeny i frekvenční požadavky na linearitu. Znamená to, že zesilovač musí zesilovat všechny frekvenční signály v pracovním pásmu stejně. Jedná se především o vyšší frekvence (nad 7,5 kHz), které dodávají barvu zvuku. Někdy se snažíme i uměle nastavit tvar frekvenční charakteristiky tak, aby vyšší frekvence měly vyšší zisk při zesílení. Zabráníme tak přehlučení barevných frekvencí basovými.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.