Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [astrologie] od: 1 záznamu

abcissor
Škůdce - mohou to být planety Mars, Uran, Saturn, Pluto. Zde záleží na osobním momentálním vývoji jednotlivce, jak žije podstatu těchto planet vzhledem k jejich postavení v Radixu a která planeta hraje tuto probouzecí roli v současném životě jedince.
[astrologie]

akauzální synchronicita
Bezpříčinná souběžnost podle teorie psychoanalytika Junga a fyzika Pauliho.
[astrologie]

antiscia
Zrcadlové body. Body horoskopu vzájemně symetrické podle některé významné osy horoskopu.
[astrologie]

aplikace
Situace, kdy rychlejší planeta nastupuje do přesného aspektu s planetou pomalejší. Přibližování planety do aspektu, kdy úplný aspekt ještě nenastal, ale brzy nastane. Opačným případem je separace.
[astrologie]

ascendent
Řecky hóroskópos / bod zvířetníku, který leží v okamžiku narození na východním horizontu /východní bod Slunce /. Východní průsečík ekliptiky s obzorem. V horoskopu začátek prvního domu.
[astrologie]

aspekt
Úhel mezi dvěma planetami ve zvěrokruhu, měřený v délkových stupních v rovině ekliptiky.
[astrologie]

aspekt exaktní
Přesný aspekt.
[astrologie]

aspekt plaktický
Nepřesný, ale platný aspekt.
[astrologie]

aspekt sdružený
Dva nebo více aspektů spojených v celek.
[astrologie]

asteroidy
Planetky.
[astrologie]

astrologie
Studium kosmických fenoménů a to především postavení planet, ze kterých se analyzuje a odvozuje výklad pozemských událostí a předpověď do budoucnosti.
[astrologie]

astrologie individuální
Astrologie opírající se o horoskop jedince.
[astrologie]

astrologie komparativní
Astrologie porovnávající navzájem dva nebo více horoskopů.
[astrologie]

astrologie mundánní
Astrologické odvětví, které se zabývá politikou, historií a obecným pohledem na svět, sleduje události širšího společenského dosahu.
[astrologie]

astronomie
Fyzikální výzkum kosmických fenoménů.
[astrologie]

azimut
/ A / - jedna z obzorníkových souřadnic. Úhel mezi jižním /případně severním/ bodem a průsečíkem vertikálu dané hvězdy s obzorem. Astronomický azimut se měří od jižního bodu směrem k západu od 0° do 360°, zeměpisný azimut od severního bodu k východu.
[astrologie]

bod lásky
Jeden z významných citlivých bodů horoskopu, získá se výpočtem podle vzorce: délka Venuše minus délka Slunce plus Ascendent /při zrození denním/ nebo : délka Slunce minus Venuše plus Ascendent /při zrození nočním/.
[astrologie]

bod matky
Jeden z významných citlivých bodů horoskopu, získá se výpočtem podle vzorce : délka Luny minus délka Venuše plus Ascendent /při zrození denním/, nebo : délka Venuše minus délka Luny plus Ascendent /při zrození nočním/.
[astrologie]

bod povolání
Jeden z významných citlivých bodů horoskopu, získá se výpočtem podle vzorce: délka Luny minus délka Slunce plus medium coeli /při zrození denním/, nebo délka Slunce minus délka Luny plus medium coeli /při zrození nočním/.
[astrologie]

čas hvězdný
Čas měřený kulminacemi hvězdy v poledníku. Dva po sobě následující průchody hvězdy poledníkem vymezují jeden hvězdný den. Hvězdný čas je hodinový úhel jarního bodu.
[astrologie]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro