Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [astronomie] od: 1 záznamu

almagest
katalog řeckého astronoma Ptolemaia z r. 137 n.l.; arabský název; řecky Syntaxis Megalé, česky Velká soustava; obsahuje také na zákldě Appolóniových úvah o epicyklech matematický popis Hipparchovy geocentrické soustavy ze 2. stol. př.n.l. a byl používán až do 16. století jako 'svatý kánon' astronomie. Jedná se o seznam tisíce nejjasnějších hvězd a je to pouze opis katalogu Hipparchova z r. 113 př.n.l., který se však, stejně jako původní Almagest, nedochoval. Nejstarší dochovaná kopie Almagestu je psána řecky a pochází až z 9. století; Dnešních 48 souhvězdí pochází ještě z tohoto katalogu, i když je třeba dodat, že souhvězdí z Hipparchova katalogu i Ptolemaiova Almagestu jsou mnohem staršího původu než je samotná řecká kultura - je odborníky prokázáno, že zmíněných 48 souhvězdí bylo na obloze vymezeno téměř najednou buď jedním nebo skupinou dávných pozorovatelů a to pravděpodobně v Malé Asii a v Mezopotámii
[astronomie]

apex
směr slunečního pohybu vzhledem k okolním hvězdám; naše Sluneční soustava se pohybuje směrem ke hvězdě ? Her rychlostí 20 km/s
[astronomie]

asociace hvězd
typ velmi rozsáhlé a řídké otevřené hvězdokupy; jedná se o mladá seskupení hvězd (10-20 mil. let), které vznikají současně a ihned po svém zrodu se rozptylují mezi ostatní hvězdy Galaxie
[astronomie]

bílý trpaslík
nejběžnější konečné stadium hvězdného vývoje; pozůstatky hvězd s původní hmotností menší než 8 hmotností Slunce. Taková hvězda nevybuchne jako supernova, ale hmoty se zbavuje měně nápadně; zůstanou z nich objekty s hmotností menší než Chandrakesharova mez, v nichž už žádné termonukleární reakce neprobíhají; chladnou až stovky miliard let, což prakticky znamená že nestačí nikdy vychladnout. Existence vesmíru je odhadována právě na maximálně 100 miliard let. Ionizace hvězdného plazmatu umožní gravitaci obrovské zhuštění atomových jader, což zapřičiní že jsou atomy zcela zbaveny obalů a jádra se prakticky sebe dotýkají čímž roste hustota látky v nitru bílých trpaslíků až milionkrát oproti běžným hustotám na Zemi.
[astronomie]

bludice
starší název pro planetu (viz)
[astronomie]

bolid
velmi jasný meteor; jeví sa jako plošný útvar, na němž lze rozlišit obal, jádro, hlavu, ohon a jiskry; přelet bolidu bývá doprovázen i zvukovou stopou.
[astronomie]

cassini-huygens
sonda vypuštěná r. 1997 a v r. 2004 doputovala na oběžnou dráhu Saturna k měsíci Enceladus; r. 2005 jej přelétla 3x a příště, r. 2008, by se měla k měsíci dostat na vzdálenost 354 km
[astronomie]

cefeidy
skupina proměnných hvězd, nazvané podle svého prototypu, jímž je jasná hvězda ? Cep v souhvězdí Cefea; příčina proměnnosti takových hvězd jsou přísně periodické pulzace rozměrů, doprovázené i změnou teploty; cefeidy vysílají tím více záření, čím pomaleji pulsují; viz též krátkoperiodické cefeidy
[astronomie]

cirkumpolární (objekt)
např. c. hvězda či c. souhvězdí - viditelné na obloze po celý rok
[astronomie]

COBE
COsmic Background Explorer - družice, odstartovala 18.12.1989 na oběžnou dráhu ve výšce zhruba tisíc kilometrů; její citlivé detektory chlazené heliem) odhalily mnoho nových jevů (např. rozdíl teploty reliktního záření); fungovala 4 roky
[astronomie]

černá díra
stadium hvězdy po výbuch supernovy; hmotné jádro nebylo rozbito explozí a neexistuje nic, co by zastavilo gravitační zhroucení tělesa; původní hmotnost hvězdy musí být minimálně 3 hmoty Slunce, nejčastěji však mezi 7-10i násobkem; neexistuje horní mez hmotnosti pro vznik černé díry. Černé díry o hmotnosti 106 hmotností Slunce se nalézají v jádrech galaxií, supermasivní černé díry o hmotnostech 1010 hmotností Slunce se nacházejí v jádrech kvasarů. Č.d. nelze přímo pozorovat, jelikož podle definice o záření absolutně černého tělesa nevychází žádné elektromagnetické záření, lze je zjistit pouze sekundárně (např. když na ně zvnějšku padá hmota, příkladně z druhé složky dvojhvězdy); termín zavedl r. 1968 J.Wheeler dle vlastností: černá - nezáří navenek v žádném oboru elektromagnetického spektra, díra - jakékoli množství hmoty z okolí nenávratně zmizí v jejím gravitačním 'jícnu'; jedná se v principu o fyzikálně nejjednodušší objekty, protože ji lze charakterizovat pouze třemi veličinami: hmotnost, moment
[astronomie]

černý trpaslík
závěrečné stadium vývoje hvězd nízkých hmotností; vychladlé hvězdy. Vznikají z bílých trpaslíků; obří tuhé krystaly s atomovými jádry pravidelně rozmístěnými v krystalické mříži
[astronomie]

červený trpaslík
pozdní typy hvězd na hlavní posloupnosti
[astronomie]

červený obr
stadium vývoje hvězdy. Lo=103 - 104; T = 3000 K
[astronomie]

deferent
kružnice, jejímž středem je nehybná Země
[astronomie]

degenerovaná hvězda
závěrečné stadium hvězd o hmotnostech našeho Slunce; po termonukleárních syntézách, při teplotách kolem 800 mil. K se hvězda tlakem záření zbaví svého obalu a zůstává právě d.h. obklopená planetární mlhovinou
[astronomie]

deklinace
pomocí d. se udává poloha hvězd na obloze - odpovídá zeměpisné šířce na Zemi - je to úhlová vzdálenost od nebeského rovníku; od nebeského rovníku na sever se počítá kladně a na jih záporně; též viz rektascenze
[astronomie]

difůzní mlhovina
viz nepravidelná mlhovina
[astronomie]

dlouhoperiodické proměnné
proměnné hvězdy, které svou jasnost mění v období 100-1000 dní; jedná se o chladné červené obry, zářící v infračerveném spektru a jejich povrchová teplota v minimu klesá až na 1700o C, takže se jedná o nejchladnější hvězdy, které ve vesmíru známe
[astronomie]

dvojhvězda
osamocené hvězdy nejsou příliš časté, buď existují ve dvojicích nebo i ve větších skupinách a mnoho hvězd je alespoň obklopeno planetami;
[astronomie]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro