Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [bankovnictvi] od: 1 záznamu

adhezní řízení
označuje v právu takové řízení, které by bylo možno vést samostatně, avšak protože je souběžně vedeno jiné (hlavní) řízení, lze věc projednat s nižšími procesními náklady v jeho rámci. Adhezní řízení není přípustné iniciovat libovolně, ale pouze v zákonem vymezených případech. Příkladem je rozvodové řízení, v jehož rámci soud rozhoduje o péči o nezletilé děti, nebo trestní a přestupkové řízení, v němž může poškozený uplatnit nárok na náhradu škody.
[bankovnictvi]

advertorial
placená komerční prezentace. Materiál umístěný v redakční části novin nebo časopisu, který připravil zadavatel a zaplatil za prostor, jako by šlo o inzerci. Používá se, pokud potřebujeme kontrolovat přesný obsah sdělení. Musí být řádně označen slovy - komerční prezentace.
[bankovnictvi]

afilace
Vyjadřuje přidružení, sdružení či připojení jednoho podniku k druhému - sloučení. Může být ve formě interní, nebo exterí fúze.
[bankovnictvi]

agregátní poptávka
Nebo-li celková poptávka. Jde o poptávku všech kupujících po všech druzích výrobků. Spolu s celkovou nabídkou se dá posoudit 'Rovnováha trhu'.
[bankovnictvi]

akcie
Majetkový cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo určitého podílu firmy a dává mu právo spolurohodovat o firmě na valné hromadě. Ziskem z akcie je dividenda.
[bankovnictvi]

akcie na jméno
Jsou akcie, které mají podobu zákonného papíru.
[bankovnictvi]

akcie na majitele
Je akcie, která má formu cenného papíru na doručitele.
[bankovnictvi]

akcionář
Společník akciové společnosti, který je držitel akcií.
[bankovnictvi]

akciová společnost
Jde o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcionář v této společnosti neručí za její závazky.
[bankovnictvi]

akontace
První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.
[bankovnictvi]

anuita
Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
[bankovnictvi]

asistenční služba
Služba zajišťující komplexní pomoc klientům v nouzi při okradení, úrazu apod., mezi poskytované služby například patří obstarání právních služeb, zabezpečení zvláštní zdravotní péče či zajištění opravy motorového vozidla. Asistenční služby obvykle bývají součástí cestovního pojištění a povinného ručení.
[bankovnictvi]

atm (bankomat)
(Automatic teller machine) bankomat - lze jím vybírat hotovost pomocí platební karty.
[bankovnictvi]

audit
Je ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv. Jde o systematické kontrolování činnosti, jehož cílem je stanovit, jestli výsledky a praktiky, které byly danou firmou prováděny, probíhaly dle plánu a zákona.
[bankovnictvi]

auditor
Je fyzická osoba, která je zapsána v Komoře auditorů ČR.
[bankovnictvi]

auditorská společnost
Jde o takovou společnost, která je řádně zapsána v Komoře auditorů ČR.
[bankovnictvi]

aval
směnečné ručení.
[bankovnictvi]

ážio
Obecně pojem ážio označuje rozdíl vzniklý mezi stanovenou hodnotou a na trhu dosaženou cenou při emisi cenných papírů, především akcií.
[bankovnictvi]

banka
Je právnická osoba, která má sídlo v České republice, založena jako a.s. Banka příjímá vklady a poskytuje úvěry.
[bankovnictvi]

bankomat
Přístroj určený k vybírání hotovosti z účtu prostřednictvím platebních karet.
[bankovnictvi]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro