Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [chemie] od: 1 záznamu

AAS
Atomic-Absorption Spectroscopy - viz spektrometrie - AA
[chemie]

AAV
Adeno-associated Virus
[chemie]

abbeovo číslo
viz číslo Abbeovo
[chemie]

aberace
odchyka
[chemie]

abiotický
neživý
[chemie]

abraze
narušení povrchu mechanickým působením kapaliny
[chemie]

ABS
zkratka pro Acrylonitrile-butadiene-styrene
[chemie]

absolutně černé těleso
idealizované těleso pohlcující veškeré dopadající elektromagnetické záření
[chemie]

absolutní nula
teplota odpovídající 0 K
[chemie]

absolutní teplota
teplota vycházející z termodynamické stupnice, udává se v kelvinech.
[chemie]

absorbance
veličina charakterizující intenzitu absorpce záření v látce o jednotkové tloušťce. Rovná se zápornému dekadickému logaritmu transmitance (propustnosti).
[chemie]

absorpce
obecně pohlcování něčeho (záření, molekuly) v celém objemu látky
[chemie]

absorptance
faktor pohlcení - podíl záření látkou pohlceného a dopadajícího
[chemie]

abundance
plošná hustota výskytu jedinců, používá se v biologii
[chemie]

abuse
zneužívání, škodlivé užívání
[chemie]

ACDP
(1S,3R)-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
[chemie]

ACE
Angiotensin-converting Enzyme
[chemie]

aceton
dimetylketon (CH3 - CO - CH3)
[chemie]

acetylen
etin (C2H2)
[chemie]

acetylcholin
neuromediátor, přenašeč nervového vzruchu ze zakončení motorických nervů.
[chemie]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro