Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [cizislova] od: 1 záznamu

á
po, za (po x kusech, za y korun)
[cizislova]

a capella
vokální skladba bez instrumentálního doprovodu
[cizislova]

a contrario
v protikladu; protiva
[cizislova]

a dato
ode dne vystavení, ode dne vydání
[cizislova]

á fond perdu
na účet ztrát,odepsaná pohledávka
[cizislova]

á jour
neopožďovat se, být hotov, být v pořádku
[cizislova]

á konto
na účet
[cizislova]

á la
jako, podle, po způsobu
[cizislova]

á la carte
podle jídelního lístku
[cizislova]

a posteriori
pozdější, později, ze zkušenosti
[cizislova]

a priori
předem, před, pouze z rozumu
[cizislova]

á propos
mimochodem, abych nezapomněl
[cizislova]

a vista
na viděnou, tj. bez lhůty, netermínovaný (inkaso, vklad, směnka)
[cizislova]

a. chr.
ante Christum (natum)
[cizislova]

a. m.
ante meridiem
[cizislova]

ab initio
od začátku
[cizislova]

ab ovo
od počátku (od vejce)
[cizislova]

abak
1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů
[cizislova]

abaka
manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků
[cizislova]

abandon
vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady
[cizislova]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro