Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [cizislova] od: 21 záznamu

abaton
část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným
[cizislova]

abatyše
představená ženského kláštera některých řádů
[cizislova]

abaxiální
odvrácený od osy, stonku
[cizislova]

abázie
neschopnost chůze
[cizislova]

abbé
katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu
[cizislova]

abdérita
zaostalý, omezený člověk
[cizislova]

abdikace
vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce
[cizislova]

abdomen
břicho, podbřišek; zadeček členovců
[cizislova]

abdukce
odtažení, odchýlení, upažení
[cizislova]

aberace
odchylka, úchylka;1. vada optické čočky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v předmětu činu
[cizislova]

abgébovat se
s někým si zadávat, špinit se; ztrácet čas zbytečným jednáním
[cizislova]

abiogeneze
samoplození, teorie vzniku živého z neživého
[cizislova]

abionóza
vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
[cizislova]

abiotický
neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí
[cizislova]

abiturient
absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní
[cizislova]

abjudikace
zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí
[cizislova]

abjurace
veřejné zřeknutí se názorů (víry); právo křivá přísaha
[cizislova]

ablace
snesení, odnětí, snětí, odchlípení;odtávání sněhu, ledovce, meteoritu
[cizislova]

ablaktace
1. odstavení mláděte; 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení
[cizislova]

ablativ
pád vyjadřující východisko,odluku
[cizislova]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro