Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [digitalnitelevize] od: 1 záznamu

MPEG-2
MPEG-2 a MPEG-4 jsou dva formáty úsporného uložení digitálních dat. První je starší, do detailu popsaný a široce komerčně využívaný. Novější MPEG-4 zas nabízí o desítky procent větší kompresi, ovšem za cenu náročnějšího zpracování. Chybí mu zatím také vyzrálost jeho předchůdce. Přechod na digitální vysílání probíhá v České republice ve standardu MPEG-2. Podobně postupují i ve většině dalších států Evropy. MPEG-4 se prosazuje především jako kompresní standard pro placené programy a pro stanice ve vysokém rozlišení (HDTV). Zatímco při použití MPEG-2 se do jednoho zemského multiplexu vejde jediný program v HDTV, při kompresi MPEG-4 tu mohou být dva až tři.
[digitalnitelevize]

MPEG-4
MPEG-4 je rozsáhlý multimediální standard, který v roce 1998 vytvořila skupina Moving Picture Experts Group (MPEG). Součástí specifikace je kódování obrazu, zvuku i vlastní kontejner MP4 založený na formátu QuickTime. Část, který se týká obrazového kódování, má řadu profilů a kodeky jako DivX nebo XviD z nich využívají pouze profil ASP (Advanced Simple Profile), případně SP (Simple Profile). MPEG-4 zdědil některé vlastnosti starších standardů MPEG-1 a MPEG-2 a přidal k nim řadu novinek, které umožňují ukládat obraz ve stejné kvalitě při násobně menším objemu dat. Kvůli úspoře místa, kterého není nazbyt ani v multiplexech zemské digitální televize, se o standardu MPEG-4 hovoří i v souvislosti s DVB-T, především ve věci lepší rozlišení HDTV. Na MPEG-2 je totiž HDTV příliš tučné sousto, které by snížilo počet programů v jednom multiplexu z pěti na dva nebo tři. Vlastní implementace standardu MPEG-4 je v rukou vývojářů. Detaily o H.264/MPEG-4 AVC naleznete například ve Wikipedii nebo na stránkách firmy Apple.
[digitalnitelevize]

OFDM
(Orthogonal Frequency Divison Multiplex) Metoda rozdělení datového toku na dílčí paralelní toky, které jsou přenášeny každý na vlastní nosné frekvenci.
[digitalnitelevize]

QAM
(Quadrature Amplitude Modulation) Kvadraturní amplitudová modulace; modulační metoda uplatňovaná na jednotlivé nosné kmitočty DVB-T. Nejčastější a nejvýkonnější je varianta 64-QAM, jejíž jediný symbol nabývá 64 stavů a lze jím tedy přenést naráz 6 bitů informace.
[digitalnitelevize]

UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) UMTS v plném znění znamená Universal Mobile Telecommunications System. Jako synonymum se pro totéž používá zkratka 3G, protože jde o mobilní síť tzv. třetí generace. UMTS dovoluje rychlé datové přenosy, které uživatelům otevírají cestu k videohovorům, ale také ke sledování digitální televize. V České republice nabízí televizi přes svoji síť třetí generace Telefónica O2. Pro omezené pokrytí signálu UMTS v Česku začala společnost poskytovat mobilní vysílání od března roku 2007 i v klasické síti GSM.
[digitalnitelevize]

ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) Jedna ze čtyř technologií tyou DSL, je navržena s větší přenosovou šířkou pásma směrem k uživateli (downstream) než směrem k poskytovateli připojení (upstream). Spoj využívá kabelových telefonních vedení. Přenosová rychlost k uživateli je v rozsahu 1,5-9 Mb/s, v opačném směru je rychlost 16-640 kb/s. Délka připojení může být až 5OOO m po jednoduchém krouceném dvoupáru.
[digitalnitelevize]

bit
Jednotka informace představující stav systému, má jednu ze dvou hodnot - zapnuto (1) nebo vypnuto (0).
[digitalnitelevize]

bps
(bits per second) Alternativní název pro pro bit/s.
[digitalnitelevize]

byte
Je to řada bitů zpracovaná jako jednotka informace, byte je digitální slovo, normálně obsahuje 8 bitů.
[digitalnitelevize]

GSM
(Global System for Mobile communication) globální systém pro mobilní komunikaci
[digitalnitelevize]

VBR
(variable bit rate)proměnlivý datový tok. Multiplex, v němž jsou všechny programy vysílány v proměnlivém datovém toku nazýváme statistickým multiplexem.
[digitalnitelevize]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro