Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [historie] od: 1 záznamu

abakus
čili krycí deska, spočívající na hlavici nebo konzole - viz antické stavební řády, hlavice, konzola.
[historie]

aich
(Doubí u Karlových Varů): od roku 184
[historie]

akant
bodláková rostlina, jejíž listy, dekorativně stylizované, se od starověku (Řecko, korintská hlavice) uplatňují v ornamentice. V rozmezí zhruba…
[historie]

akropole
původně hrad nad starořeckými městy, přeneseně v archeologii nejvyšší nebo ústřední, ještě zvlášť opevněná část hradiště.
[historie]

akroterie
zakončovací článek tvaru palmety nebo okřídlené sfingy z pálené hlíny, kamene nebo kovu na štítech antických staveb: při patě štítu akroteria…
[historie]

al fresco
viz freska.
[historie]

al secco
nástěnná malba na suchou omítku (srovnej s freskou, al fresco, freskovou technikou.
[historie]

alegorie
jinotajné znázornění např. ctností, vlastností, podnikání, činnosti, ročních dob, světadílů apod. lidskou (božskou) postavou, podobou zvířat, rostlin…
[historie]

alianční znak
sdružený znak - viz znak.
[historie]

almužní (obětní) sloupek
pokladnička na příspěvky, almužnu, v kostelech, ve tvaru hranolového nebo bohatěji ztvárněného sloupku, nejčastěji kamenného, ale i dřevěného. V…
[historie]

altrohlau
(Stará Rokle): od roku 1814 kamenina, od roku 1828 porcelá
[historie]

ambit
viz křížová chodba.
[historie]

amdg
zkratka latinské devízy jezuitského řádu Ad maiorem Dei glorian (K větší slávě Páně [Boží]) na původem jezuitských stavbách a předmětech.
[historie]

amoret
v antice a u nás v pozdějších scénách z antické mytologie nahé okřídlené děcko, podobající se andílkovi. Jeho bezkřídlou obdobou je putto - viz…
[historie]

analytická metoda
směr v památkové péči, požadující konverzaci památky bez doplňků a rekonstrukcí, zaměřený k analýze, stavebnímu rozboru památky, a často v neprospěch…
[historie]

anglický park
viz park.
[historie]

ankona
viz konzola
[historie]

antependium
viz oltář.
[historie]

anthemion
ornament ze střídajících se lotosových květů a palmet - viz palmeta.
[historie]

antické stavební řády
stavební systémy původně řeckých a později i římských chrámů, převzaté pak i civilní architekturou. S výjimkou gotiky z nich čerpaly více či méně…
[historie]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro