Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [kominictvi] od: 1 záznamu

bilighorze
žebřík, kramle nebo jiná záležitost, po které se průměrný komínář je schopen dostat na vrchol dmychadla - hromosvod či velké spáry mezi cihlami se sem však neřadí - a to i přesto, že některým komínářům nedělá problém takto komín zdolat
[kominictvi]

byndecismus
teoretický marašigosondismus
[kominictvi]

celestýn
patron/vládce všech komínářů - tedy vládce světa
[kominictvi]

dmychadlo
vrchol jakéholi vyfrkujícího objektu - tedy chladící věže či komínu (ať již jde o komín klasický nebo odvětrávací)
[kominictvi]

dotyková metoda
jedná se o metodu pokoření komínu - pokořovatel se dotkne vrcholu komína, zatímco ostatní pokořovatelé se dotknou pokořovatele nad sebou - možno uplatnit maximálně při výstupu 3 osob
[kominictvi]

duální hyperotenze
při výstupu na komín musí vylézt alespoň dva lidé
[kominictvi]

globon
jiné označení pro globonický ulhorf - komín nad 200 m
[kominictvi]

globonický ulhorf
komín nad 200 m (nebo též GU či globon)
[kominictvi]

GU
zkratka globonický ulhorf
[kominictvi]

ideolog
jedna z funkcí ve vedení SČK
[kominictvi]

kačer
prenatální stádium komínáře staříka - podle duševní vyspělosti a lezecké aktivity komínáře do cca 30-35 let
[kominictvi]

kandidát sčk
člověk, který již pokořil společně se členem SČK 1 nebo 2 komíny a chystá se pokořit další objekt
[kominictvi]

komínář hrdina
komínářský titul udělovaný za 10 výstupů nad 100 m
[kominictvi]

komínář roku
ten komínář, který za daný rok naleze nejvíce metrů
[kominictvi]

kotelník
strážce komínu který o svěřený prekion pečuje a dbá aby byl v bezvadném stavu a řádně vyfrkoval; v některých případech však brání lezbě důmyslnými a mnohdy i nečestnými prostředky
[kominictvi]

kramlák
komín nemající žebřík, ale pouze kramle
[kominictvi]

krixomatózní ulhorf
nekonečně dlouhý komín
[kominictvi]

lanýž
jiné označení pro rizistropní ulhorf - komín 100-199 m
[kominictvi]

cena fosila hornáda
komínářský titul udělovaný za 500 výstupů (z toho alespoň jeden výstup nad 100 m, jeden nad 200 m a jeden výstup v zahraničí)
[kominictvi]

lecho
strašlivá zbraň hromadného ničení používaná k obraně proti kotelníkům, též oblíbená delikatesa některých zvrhlých komínářů
[kominictvi]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro