Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [zbrane] od: 1 záznamu

ACP
označení nábojů 'Automatic Colt Pistol'. Známý příklad .45ACP (asi taky jediný)
[zbrane]

adaptér
set umožňující přestavbu zbraně na jinou ráži. Tj. změnu (většinou výměnou hlavně a závěru) např.: z 9mm Luger na .22LR.
[zbrane]

AE
označení náboje '.50 Action Express', vyvinutého pro pistoli Desert Eagle firmou IM
[zbrane]

antimateriálová puška
puška střílející výkonným nábojem, schopným ničit vzdálené i lehce pancéřované cíle.
[zbrane]

armalite
americká firma, jejíž konstruktér Eugene Stoner prakticky vyvinul pušku M16.
[zbrane]

atrapa
napodobenina zbraně (hračka), která neumožňuje střelbu. Primární určení je k výcviku či hře.
[zbrane]

automatická zbraň
zbraň, která svojí samonabíjecí funkcí umožňuje střelbu nejen jednotlivými ranami, ale i dávkou.
[zbrane]

bajonet
bodák, chladná bodná zbraň různé délky s výraznou špičkou čepele, upevňovaná pod hlaveň. Používal se dříve, dnes prakticky bez využití.
[zbrane]

balistika
nauka o pohybu střely. Má několik podrozdělení: vnitřní pohyb střely v hlavni, přechodová krátce po opuštění hlavně,vnější pohyb mimo hlaveň, terminální pohyb střely v materiálu cíle a balistikuranivou, která se zabývá pohybem střeli v živé tkáni.
[zbrane]

balistr
mechanická zbraň, podobná kuši, jem místo šipek či šípů se používaly hliněné, mramorové či kovové kuličky. Rozdíl mezi kuší je ten, že balistr měl většinou pevně namontované napínací zařízení a v tětivě byl jakýsi košíček. Používal se od 11. do konce 15. století.
[zbrane]

baskule
u zlamovacích zbraní lůžko hlavní, za nímž je uloženo bicí a spoušťové ústrojí
[zbrane]

bezdýmný střelný prach
střelivina na bázi nitrocelulosy. Vytváří mnohem méně dýmu a neznečišťuje hlaveň do takové míry jako černý střelný prach.
[zbrane]

blokový závěr
způsob uzamčení hlavně zadovek vertikálně posuvným blokem oceli, ovládaným soustavou pák. Např. opakovačky Henry, Spencer, Winchester
[zbrane]

brenneke
střela používaná místo hromadné střely u brokových nábojů. Její olověná špička je šroubem spojena s plstěným spodkem, který nahrazuje ucpávku. Špička má zešikmená podélná žebra, která střelu při letu roztáčejí.
[zbrane]

broky
kulovité střely malého průměru určené k odstřelu drobné (např. pernaté) zvěře. Kalibr brokové zbraně se určuje číslem, které udává počet jednotlivých stejných broků, které se odlijí z jedné anglické libry olova (0.453 kg). Běžně používaná ráže 12 tedy znamená, že z jedné libry olova je 12 stejně velkých broků. Tedy čím větší číslo kalibru, tím více menších kulí a také menší průměr hlavně.
[zbrane]

brokovnice
dlouhá palná zbraň (puška), s hladkým vývrtem, střílející brokovými náboji. Podle funkce se dělí na jednoranové, opakovací či samonabíjecí. Mohou mít více nežli jednu hlaveň. Podle toho se dělí na jednušky, brokové kozlice, dvojky a brokové trojáky.Používají se k loveckým a sportovním účelům, či jako zbraň u speciálních jednotek.
[zbrane]

browning
1. John Moses Browning (1855-1926) jeden z nejlepších konstruktérů zbraní na světě. Autor zatím nejpoužívanějšího uzamykacího systému s dlouhým pohybem hlavně. (u pistole)2. nesprávné označení pro malou samonabíjecí pistoli ráže 6.35 až 7.65 mm.
[zbrane]

brynýrování
starý název (z němčiny) pro černění či hnědění ocelových dílů zbraně. Záměrně vyvolaná koroze vytvoří na povrchu tenkou vrstvičku odolného povlaku, který do jisté míry zabraňuje další korozi.
[zbrane]

brzda úsťová akční/reakční
zařízení zmenšující zpětný ráz zbraně.Podle principu funkce se dělí na AKČNÍ a REAKČNÍ.U akční brzdy z hlavně vytékající spalné plyny narážejí na plochu, která je tlačena opačným směrem, nežli působí zpětný ráz.U rekční brzy spalné plyny vytékají zářezy z hlavně ven, ale opačným směrem nežli u zbraně bez úsťové brzdy. Svým reaktivním účinkem též tlumí zpětný ráz
[zbrane]

bullpup
zkrácené uspořádání puškového mechanismu. Zásobník je umístěn za spouští v pažbě, čímž se zkracuje celková délka zbraně při zachování délky hlavně. Zbraň ale neumožňuje střelbu z libovolného ramene.
[zbrane]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro