Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [zdravotnictvi] od: 1 záznamu

lipidy
Souhrnné označení pro tuky, které se vyskytují ve všech buňkách těla.
[zdravotnictvi]

denzitometrie
Metoda na měření kostní hustoty (denzity).
[zdravotnictvi]

chromozom
Řetězec tvořený DNA a bílkovinou v jádru buňky. Chromozom je nositelem genů a funkcí potřebných pro přenos genetických informací. Lidská buňka běžně obsahuje 46 chromozomů.
[zdravotnictvi]

magnetická rezonance
Vyšetření, které využívá magnetické pole a poskytuje dvou nebo třírozměrné zobrazení orgánů nebo struktury uvnitř těla. Ukazuje vysoce kvalitní obraz měkkých tkání, zvláště v oblasti páteře, ale je méně přesné v případě kostních lézí (lytických ložisek).
[zdravotnictvi]

osteoporóza
Časté onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty (hustoty), většinou spojované s vyšším věkem. Difúzní postižení kostí myelomem se na RTG snímku a při měření kostní denzity může jevit jako osteoporóza.
[zdravotnictvi]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro