www.amapro.cz & David Bazala [Programování]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

 c) bitový součet

ORA#0x31; ORB#0x31; ORC#0x31; ORX#0x31; ORY#0x31

Instrukce provede bitový logický součet (operace OR) s konkrétním 8 bitovým registrem a přímou hodnotou. Mezi jednotlivými bity ve slabikách bude provedeno logické “nebo”, jež způsobí to, že zůstane log1 je-li alespoň jeden bit log1. Log0 bude jen v případě, že oba bity budou nulové. Tato instrukce nemá vliv na žádný příznak v S registru.

ORM#0x31; ORN#0x31

Instrukce provede bitový logický součet (operace OR) s konkrétním 16 bitovým registrem a přímou dvoj bajtovou hodnotou. Mezi jednotlivými bity ve slabikách bude provedeno logické “nebo”, jež způsobí to, že zůstane log1 je-li alespoň jeden bit log1. Log0 bude jen v případě, že oba bity budou nulové. Tato instrukce nemá vliv na žádný příznak v S registru.

ORA,B; ORA,C; ORB,C; ORA,X; ORA,Y; ORB,X; ORB,Y; ORC,X; ORC,Y

Instrukce provede bitový logický součet (operace OR) mezi dvěma konkrétními 8 bitovým registry. Mezi jednotlivými bity ve slabikách bude provedeno logické “nebo”, jež způsobí to, že zůstane log1 je-li alespoň jeden bit log1. Log0 bude jen v případě, že oba bity budou nulové. Tato instrukce nemá vliv na žádný příznak v S registru.

OR*M,0x31; OR*N,0x31

Instrukce provede bitový logický součet (operace OR) s paměťovou buňkou na kterou ukazuje 16 bitový registr M nebo N a s přímou hodnotou. Mezi jednotlivými bity ve slabikách bude provedeno logické “nebo”, jež způsobí to, že zůstane log1 je-li alespoň jeden bit log1. Log0 bude jen v případě, že oba bity budou nulové. Tato instrukce nemá vliv na žádný příznak v S registru.

OR *M,A; OR *M,B; OR *M,C; OR *M,X; OR *M,Y; OR *N,A; OR *N,B; OR *N,C; OR *N,X; OR *N,Y

Instrukce provede bitový logický součet (operace OR) s paměťovou buňkou na kterou ukazuje 16 bitový registr M nebo N a s aktuální hodnotou konkrétního 8 bitového registru. Mezi jednotlivými bity ve slabikách bude provedeno logické “nebo”, jež způsobí to, že zůstane log1 je-li alespoň jeden bit log1. Log0 bude jen v případě, že oba bity budou nulové. Tato instrukce nemá vliv na žádný příznak v S registru.

OR$0x1234,0x31

Instrukce provede bitový logický součet (operace OR) s konstantní  paměťovou buňkou a s přímou hodnotou. Mezi jednotlivými bity ve slabikách bude provedeno logické “nebo”, jež způsobí to, že zůstane log1 je-li alespoň jeden bit log1. Log0 bude jen v případě, že oba bity budou nulové. Tato instrukce nemá vliv na žádný příznak v S registru.

OR$0x1234,A; OR$0x1234,B; OR$0x1234,C; OR$0x1234,X; OR$0x1234,Y

Instrukce provede bitový logický součet (operace OR) s konstantní  paměťovou buňkou a s aktuální hodnotou konkrétního 8 bitového registru. Mezi jednotlivými bity ve slabikách bude provedeno logické “nebo”, jež způsobí to, že zůstane log1 je-li alespoň jeden bit log1. Log0 bude jen v případě, že oba bity budou nulové. Tato instrukce nemá vliv na žádný příznak v S registru.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Popis jazaka C
Průvodce příkazy programovacího jazyka C.
programovani/jazyk_c
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Číslicové počítače
Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Popis HTML formátu
Velikost textu, barva textu, rozvržení stránky, obrázky, barva pozadí se zapisuje pomocí HTML příkazů.
stranky/html_tag
CSS html vlasnosti
Přehled CSS vlastností pro tvorbu webu
datove_zdroje/stranky/css
Mikropočítače
Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Objektové programování c++
Jazyk C, Objektové programování c++
internet/katalog_programovani_c
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.